Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Hãy Dốc Lòng Cầu Nguyện

Hãy Dốc Lòng Cầu Nguyện

Prayer

Hãy dốc lòng cầu nguyện. (Cô-lô-se 4:2)

Ðiều thú vị đáng lưu ý là Kinh Thánh đã dành rất nhiều chỗ cho đề tài cầu nguyện, bằng cách cung cấp những thí dụ, truyền những mệnh lệnh, hoặc công bố những lời hứa.  Chúng ta hiếm khi mở Kinh Thánh ra mà trước nhất không đọc thấy câu “Rồi người ta bắt đầu cầu khẩn danh Chúa” (Sáng Thế Ký 4:26), và trước khi xếp Kinh Thánh lại mà không nghe chữ “A-men” bằng giọng khẩn nài tha thiết.

Những thí dụ về lời cầu nguyện thật nhiều. Ở đây, chúng ta thấy Gia-cốp vừa vật lộn với thiên sứ của Ðức Chúa Trời vừa cầu nguyện; chỗ khác, chúng ta gặp Ða-ni-ên mỗi ngày cầu nguyện ba lần; Ða-vít đang hết lòng kêu cầu Chúa. Trên núi, chúng ta thấy có Ê-li; trong ngục tù, chúng ta thấy có Phao-lô và Si-la. Chúng ta gặp vô số những mạng lệnh và hàng ngàn lời hứa liên hệ đến sự cầu nguyện.

Những điều đó dạy chúng ta điều gì, nếu không phải là tầm quan trọng thiêng liêng và sự cần thiết cần phải cầu nguyện? Chúng ta có thể tin chắc rằng điều gì Ðức Chúa Trời nhấn mạnh trong Lời Ngài, là bởi vì Ngài chủ tâm muốn chúng ta chú ý đến những điều đó trong đời sống của mình. Sở dĩ Ngài đã nói nhiều về sự cầu nguyện vì Ngài biết chúng ta rất cần cầu nguyện.

Chúng ta có rất nhiều nhu cầu thật sâu xa, vì thế, nếu chưa được vào thiên đàng chúng ta không thể nào ngưng cầu nguyện. Bạn bảo là bạn không thiếu gì hết, không cần gì cả, chăng? Nếu thế thì tôi e rằng bạn không hiểu rõ sự nghèo ngặt của chính mình. Bạn không thấy cần cầu xin Ðức Chúa Trời thương xót, khoan dung đối với bạn chăng? Nếu thế, tôi cầu xin Ngài thương xót bạn, và tỏ cho bạn thấy sự nghèo khó, khổ sở của chính bạn!

Một linh hồn không cầu nguyện là một linh hồn không có Cứu Chúa. Lời cầu nguyện là tiếng bập bẹ của một em bé có lòng tin, tiếng hô vang của một tín hữu đang tranh chiến, lời trao gởi linh hồn của một thánh đồ sắp ngủ yên trong Đức Chúa Jesus. Cầu nguyện là hơi thở, là khẩu hiệu, là niềm an ủi, là sức lực, là vinh dự của người tin Chúa. Nếu bạn là con của Ðức Chúa Trời, bạn sẽ tìm kiếm mặt Ngài và sống trong tình yêu của Cha mình.

Hãy cầu nguyện để năm nay bạn sẽ sống thánh khiết, khiêm nhu, sốt sắng và nhẫn nại. Hãy tương giao mật thiết hơn với Ðấng Christ, hãy ra vào thường xuyên hơn ngôi nhà yến tiệc của tình yêu Ngài. Hãy cầu nguyện để bạn sẽ trở thành một tấm gương và nguồn phước cho người khác; và để bạn có thể sống làm rạng danh Đức Chúa Jesus là Chủ, là Thầy của mình nhiều hơn.

Phương châm của năm nay phải là: “Hãy dốc lòng cầu nguyện.”

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top