Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Dạy Con

Dạy Con

Hãy kể chuyện nầy lại cho con cái các ngươi, con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó, con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo (Giô-ên 1:3)

Bằng phương pháp đơn giản này – và bởi ân điển Ðức Chúa Trời – lời minh chứng cho chân lý vẫn được duy trì một cách sống động trên đất.  Người được Chúa yêu mến truyền phúc âm và giao ước của Chúa cho những người thuộc thế hệ kế tiếp, rồi những người nầy cũng truyền lại y như vậy cho thế hệ tiếp theo.

Đây phải là bổn phận hàng đầu của chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu làm bổn phận ấy ngay trong gia đình. Người truyền đạo thất bại là người không bắt đầu giảng đạo ngay tại nhà mình. Chúng ta dùng mọi phương cách để tìm kiếm người chưa tin Chúa, tìm khắp các đại lộ cùng hang cùng ngõ hẻm, nhưng ưu tiên vẫn là việc truyền đạo tại gia; và khốn thay cho người nào muốn đảo ngược trật tự do Ðức Chúa Trời sắp xếp.

Dạy dỗ con cái là nhiệm vụ cá nhân; chúng ta không thể giao nó cho các giáo viên Trường Chúa Nhật hay nhờ sự giúp đỡ của các bạn bè khác. Những người ấy có thể trợ lực cho chúng ta nhưng không thể thay chúng ta nhận trách nhiệm thiêng liêng này. Ủy quyền, hay bảo hộ, là những phương thức tệ hại trong trường hợp này. Các bậc cha mẹ, phải như Áp-ra-ham, hướng dẫn người trong nhà biết kính sợ Ðức Chúa Trời, phải nói cho con cái mình biết những việc lạ lùng của Ðấng Chí Cao.

Cha mẹ dạy dỗ con cái là một bổn phận tự nhiên: ai là người xứng đáng để lo lắng cho sự an vui của con cái bằng những người đã sanh ra chúng? Chểnh mảng dạy dỗ con cái bạn còn tệ hại hơn là việc đối xử tàn bạo với chúng.

Ðạo đức gia đình rất cần thiết cho dân tộc, cho chính gia đình, và cho Hội Thánh của Ðức Chúa Trời. Những niềm tin sai lạc đang lan tràn khắp xứ sở chúng ta; tuy nhiên, một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để chặn làn sóng xâm nhập đó là dạy dỗ con cái chúng ta trong đạo Chúa, lại hầu như bị bỏ qua.

Ước gì các bậc cha mẹ sớm ý thức được tầm quan trọng của vấn đề nầy. Nói về Đức Chúa Jesus cho con trai con gái chúng ta là một trách nhiệm thú vị; càng thú vị hơn nữa là vì nó đã được chứng minh là một việc làm được Chúa đẹp lòng, bởi vì nhờ lời cầu nguyện và khuyên dạy của bậc cha mẹ, Ðức Chúa Trời đã cứu con cái họ.

Nguyện tất cả gia đình có trong nhà quyển sách nầy đều làm rạng danh Chúa và nhận được nụ cười tán thưởng của Ngài.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top