Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Danh Jesus

Danh Jesus

Bethlehem

Ngươi hãy đặt tên là Jesus (Ma-thi-ơ 1:21)

Khi chúng ta yêu mến người nào, mọi việc liên hệ với người ấy đều được chúng ta yêu mến; vì thế, tất cả những người thật sự tin Chúa đều quý trọng Đức Chúa Jesus và xem mọi sự thuộc về Ngài là vô giá.

Ða-vít đã nói: “Áo của Ngài tỏa hương mộc dược, trầm hương, và nhục quế” – dường như những trang phục của Chúa thấm hương thơm dịu ngọt của thân thể Ngài, khiến Đa-vít không thể làm gì khác hơn là phải yêu mến những hương thơm ấy. Dĩ nhiên, không có nơi nào bàn chân thánh khiết của Chúa đặt đến mà không có một lời tôn ngợi nào được dâng lên từ môi miệng của những người được phước, hay là không có một tư tưởng từ lời yêu quý của Ngài được khải tỏ – và đối với chúng ta, những điều đó thật vô giá.

Ðiều này cũng đúng với các danh xưng của Cứu Chúa: những danh hiệu ấy thật êm tai đối với người tin Chúa. Dầu Ngài được gọi là Chồng của Hội Thánh, là Tân Lang, là Bạn; dầu Ngài được mô tả là Chiên Con bị giết từ khi lập nền thế giới, là Vua, là Tiên tri, hay Thầy Tế Lễ – mọi tước hiệu của Chúa chúng ta như Si-lô, Em-ma-nu-ên, Ðấng Lạ Lùng, Ðấng An Ủi – tất cả các danh hiệu ấy đều như tàng ong nhỏ mật – và những giọt mật lưu xuất từ nơi đó thật ngọt ngào biết chừng nào.

Tuy nhiên, nếu có một danh hiệu nào được kể là dịu dàng nhất với tai của người tín hữu thì đó chính là danh hiệu Jesus. Jesus: Danh hiệu ấy khiến những hạc cầm trên thiên đàng rung lên thành giai điệu. Jesus là nguồn sống cho mọi niềm vui của chúng ta. Nếu có một tên nào đẹp hơn, quý hơn những tên khác thì chính là danh hiệu nầy. Danh hiệu đó được đan quyện như những đường chỉ ngang dọc trong tấm vải là bài ngợi ca của chúng ta. Nhiều thánh ca của chúng ta đã bắt đầu bằng danh hiệu đó, và thật khó có thánh ca nào được kể là giá trị nhưng lại kết thúc mà thiếu danh hiệu nầy.

Danh hiệu Jesus bao gồm mọi niềm vui. Danh hiệu ấy là nhạc khúc của chuông ngân trên thiên đàng; là bài ca chỉ có một lời; là đại dương của tri thức dầu thật ngắn gọn; là bản thánh nhạc vô song gồm chỉ hai âm tiết; là bản tóm tắt tất cả những lời tôn ngợi của cõi đời đời thu gọn trong năm mẫu tự.

“Chúa Jesus dấu yêu!  Con yêu mến danh tuyệt mỹ của Ngài. Danh Ngài là nhạc khúc của lòng con.”

Charles Spurgeon

 

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)


Thư Viện Tin Lành
Tháng 12/2013

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top