Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Đấng Chăn Chiên

Đấng Chăn Chiên

Jesus_lostsheep_06
A-bên làm nghề chăn chiên
(Sáng Thế Ký 4:2)

Là một người chăn chiên, A-bên đã thánh hóa công việc của mình để Ðức Chúa Trời được rạng danh; ông đã dâng trên bàn thờ một sinh tế bằng huyết, và Đức Chúa Trời đã vui nhận A-bên cùng lễ vật của ông.

Biểu tượng của thời ban đầu đó về Cứu Chúa của chúng ta rất rõ ràng minh bạch. Như tia sáng đầu tiên nhuộm hồng hướng đông vào lúc bình minh, nó không làm sáng tỏ hết mọi việc nhưng cho chúng ta biết mặt trời sắp mọc lên.

Khi thấy A-bên, một người chăn chiên – nhưng cũng là một thầy tế lễ – dâng lên một sinh tế có hương thơm cho Ðức Chúa Trời, chúng ta cũng nhận ra Chúa của chúng ta, Ðấng đã dâng cho Cha Ngài một sinh tế được Ðức Giê-hô-va quý trọng đời đời.

A-bên đã bị anh mình ghét – ghen ghét vô cớ – Cứu Chúa chúng ta cũng vậy: con người tự nhiên và xác thịt đã ghen ghét Con Người được Ðức Chúa Trời tiếp nhận. Con Người, mà người ta tìm thấy ân điển của Ðức Chúa Trời ở bên trong, đã không ngừng hoạt động cho đến khi huyết của Ngài tuôn đổ.

A-bên đã chết, huyết của ông văng lên bàn thờ và trên sinh tế của ông; và điều đó đã làm biểu tượng về Đức Chúa Jesus bị loài người oán hận, giết đi trong khi Ngài phục vụ với tư cách một thầy tế lễ trước mặt Ðức Chúa Trời. “Người chăn nhân từ vì chiên phó sự sống mình.” Chúng ta hãy khóc về Ngài khi thấy Ngài bị loài người, do ghen ghét, đã giết Ngài, và làm vấy máu của Ngài trên sừng bàn thờ của Ngài.

Huyết A-bên đã nói. Ðức Chúa Trời bảo Ca-in rằng: “Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất đã kêu thấu đến Ta.” Huyết của Đức Chúa Jesus là một tiếng nói đầy thẩm quyền, nhưng ý nghĩa của tiếng nói ưu thắng ấy đã không kêu gào báo thù, nhưng thỉnh cầu sự thương xót khoan hồng. Nó quý giá  hơn mọi báu vật khi được trình trước bàn thờ của Ðấng Chăn Chiên hiền lành của chúng ta! Nhìn thấy Ngài đứng đó, toàn thân đẫm máu với tư cách một thầy tế lễ đã bị giết, rồi nghe huyết Ngài nói về sự bình an cho cả bầy chiên của Ngài, bình an trong lương tâm chúng ta, bình an giữa người Do Thái và dân ngoại, bình an giữa loài người và Ðấng Tạo Hóa mà họ đã xúc phạm đến, bình an cho mọi thời đại và cho đến đời đời cho những người đã được tẩy sạch bằng huyết. Theo thời gian thì A-bên là người chăn đầu tiên, nhưng chúng ta luôn luôn đặt Đức Chúa Jesus trong vị trí hàng đầu của sự tuyệt hảo.

Lạy Chúa là Ðấng Chăn Chiên vĩ đại! Chúng con, là chiên của đồng cỏ Ngài, xin hết lòng suy tôn Ngài khi thấy Ngài đã chịu chết vì chúng con.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày (1972)
Nhà Xuất Bản Tin Lành

Thư Viện Tin Lành (2016)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top