Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Cứu Khỏi Bẫy Chim

Cứu Khỏi Bẫy Chim

BirdsOcean

Chắc thật, Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy của người bẫy chim. (Thi-thiên 91:3)

Ðức Chúa Trời giải thoát dân Ngài khỏi lưới bẫy của kẻ thù theo hai ý nghĩa: “khỏi”“ra khỏi”. Trước hết Ngài giải cứu họ khỏi lưới bẫy, nghĩa là không thể cho họ mắc vào đó; và thứ hai, nếu họ rủi bị sa bẫy, Ngài sẽ cứu họ ra khỏi đó. Ðối với một số người, lời hứa đầu thật vô cùng quí báu; đối với một số khác thì lời hứa thứ hai lại tốt hơn.

“Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy.” Giải cứu như thế nào? Hoạn nạn thường là phương pháp Ðức Chúa Trời dùng để giải cứu chúng ta. Ngài biết rằng thái độ bội nghịch của chúng ta không bao lâu sẽ đưa chúng ta đến kết cuộc hủy diệt; cho nên, vì tình thương, Ngài đưa ngọn roi ra. Chúng ta nói: Lạy Chúa, tại sao vậy? Bởi vì ngươi không biết rằng cơn hoạn nạn mà ngươi đang gặp đó chính là phương tiện để giải cứu ngươi khỏi một tội ác lớn hơn. Nhiều người đã được cứu khỏi sự hủy hoại nhờ những sầu đau và những thập tự như vậy; những hoạn nạn đó đã khiến bầy chim hoảng sợ và đã lánh xa khỏi bẫy lưới.

Có những trường hợp khác, Ðức Chúa Trời giúp người của Ngài khỏi sa bẫy của người bắt chim bằng cách cho họ một sức mạnh thuộc linh lớn lao để khi bị cám dỗ làm điều xấu, họ có thể trả lời: Làm sao tôi có thể làm điều đại ác như vậy và phạm tội chống lại Ðức Chúa Trời?

Nhưng thật là một phước hạnh biết bao, nếu người tin Chúa, trong một giờ phút lỡ lầm, đã sập bẫy; dầu vậy, Ðức Chúa Trời sẽ kéo người ấy ra khỏi đó!  Hỡi người đã bội nghịch, hãy đau buồn, nhưng đừng thất vọng. Dầu bạn đã lầm lạc tới đâu, hãy nghe lời của Ðấng Cứu Chuộc: “Những đứa con bội nghịch, hãy trở về! Ta sẽ thương xót các con” (Giê-rê-mi 3:22).  

Nhưng bạn bảo là bạn không thể quay về vì bạn đã bị cầm tù. Hãy nghe lời hứa nầy: “Chắc thật, Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy của người bẫy chim.” Bạn sẽ được kéo ra khỏi mọi điều ác mà bạn từng sa vào, và dầu bạn chưa ăn năn về đường lối của mình, Ngài là Ðấng yêu thương bạn sẽ chẳng bao giờ từ bỏ bạn; Ngài sẽ tiếp nhận bạn, ban cho bạn niềm vui và hoan lạc, để các xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy, được khoái lạc.

Sẽ không có một con chim nào của thiên đàng phải chết trong bẫy của kẻ thù.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top