Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Con Đường Cứu Rỗi

Con Đường Cứu Rỗi

 

Các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn náu khỏi kẻ báo thù huyết (Giô-suê 20:3)

Có người nói rằng trong xứ Ca-na-an, các thành ẩn náu đã được sắp xếp rất khéo để bất cứ người nào cũng có thể chạy đến đó trong vòng nửa ngày là chậm nhứt.

Tuy nhiên, đạo cứu rỗi của chúng ta còn gần với chúng ta hơn: Đức Chúa Jesus là một Cứu Chúa luôn luôn hiện diện và con đường đến với Ngài rất ngắn; chỉ cần chúng ta phủ nhận công đức riêng của mình và nắm chặt lấy Đức Chúa Jesus, là Ðấng có mọi sự trong mọi sự, cho chính mình.

Về những con đường dẫn đến các thành ẩn náu, chúng ta biết rằng chúng đều được giữ gìn cẩn thận sao cho tại mỗi con sông luôn luôn có cầu, mọi chướng ngại vật đều được gỡ đi, để người chạy trốn có thể qua được thật dễ dàng mà vào trong thành. Mỗi năm một lần, các trưởng lão đi tuần trên các con đường ấy để tận mắt thấy rằng không có vật gì cản trở bất cứ người nào cần chạy trốn, khiến người ấy có thể bị trì hoãn, có thể bị đuổi kịp và bị giết. Những lời hứa của Phúc Âm cũng rộng lượng khoan dung san bằng các chướng ngại vật trên đường y như vậy! Nơi nào có ngã ba hay khúc quanh luôn có những bảng chỉ đường với dòng chữ ghi rằng: “Lối đi đến thành ẩn náu!”

Ðó chính là bức tranh mô tả con đường đến với Đức Chúa Jesus: Không có những khúc vòng vo theo lối của luật pháp; không phải vâng theo điều nầy, giữ theo điều nọ, điều kia.  Nhưng là một con đường thẳng: “Hãy tin thì được sống.”

Đây là một con đường khó đi bởi vì không một người nào nhờ cậy sự công nghĩa riêng có thể bước qua; nhưng nó cũng rất dễ đi vì mỗi tội nhân, là người nhận biết chính mình là người có tội, đều có thể theo đường đó mà đến thiên đàng.

Khi kẻ sát nhân chạy đến vùng ngoại ô của thành ẩn náu, người ấy được bảo toàn tánh mạng. Người ấy không cần phải vào sâu bên trong từ các vách thành, nhưng cả vùng ngoại ô cũng đủ để bảo vệ người ấy. Hãy học bài học nầy: Nếu bạn chỉ rờ được vạt áo Ðấng Christ, điều đó đã đủ để bạn được chữa lành. “Một lời cầu xin chân thành đơn sơ bảo đảm cái chết cho tất cả tội lỗi của chúng ta.”

Xin bạn đừng phí thì giờ, đừng trì hoãn trên đường, bởi vì kẻ báo thù huyết rất nhanh chân; và rất có thể bắt kịp bạn trước lúc hoàng hôn.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org (2013)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top