Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cội Nguồn Sự Sống

Cội Nguồn Sự Sống

waterfalls_01

Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa (Thi-thiên 36:9)

Trong kinh nghiệm tâm linh của chúng ta, có những lúc mà những lời hướng dẫn và lòng thương hại của người khác, hoặc những nghi thức tôn giáo, đều không an ủi hay giúp đỡ được gì cho chúng ta. Tại sao Ðức Chúa Trời đầy ân huệ của chúng ta lại cho phép điều này xảy ra?

Có thể vì chúng ta đã sống không cần đến Chúa quá nhiều; do đó, Ngài cất đi những điều mà chúng ta có thói quen nương cậy vào, để có thể kéo chúng ta về với chính Ngài.  Ðược sống tại nguồn suối là điều phước hạnh. Lúc mà những bầu bằng da của chúng ta còn đầy nước, chúng ta vui vẻ – như A-ga và Ích-ma-ên – băng mình vào đồng hoang; nhưng khi chúng đã cạn khô rồi, thì không có gì giúp ích cho chúng ta ngọai trừ “Ðức Chúa Trời đoái xem tôi.”

Chúng ta giống như đứa con trai hoang đàng; chúng ta thích những máng heo mà quên mất nhà Cha của mình. Hãy nhớ rằng những máng heo và vỏ đậu có thể được tạo thành từ những hình thức tôn giáo; đó là những ơn phước, nhưng lúc chúng ta có thể đem đặt chúng vào chỗ dành cho Ðức Chúa Trời thì chúng sẽ trở thành vô giá trị. Bất cứ vật gì khiến chúng ta xa lìa Ðức Chúa Trời đều trở thành hình tượng: thậm chí con rắn đồng cũng bị phỉ báng nếu chúng ta thờ lạy nó thay vì Ðức Chúa Trời.

Không có chỗ nào an toàn cho đứa con trai hoang đàng hơn là trở về với tấm lòng của người cha; bởi vì nó không tìm ở đâu được sự nâng đỡ tiếp trợ cho bằng tại nơi đó. Chúa đã đoái thương ban cho chúng ta một nạn đói trong xứ, điều đó khiến chúng ta tìm cầu Ngài nhiều hơn. Chỗ tốt nhất của người tin Chúa là sống hoàn toàn và trực tiếp trên ân điển của Ðức Chúa Trời – vẫn ở yên tại nơi người ấy đã đứng từ lúc ban đầu – “tưởng như chẳng có gì nhưng có đủ mọi sự” (II Cô-rinh-tô 6:10).

Xin chúng ta đừng bao giờ – dù trong phút chốc – nghĩ rằng chúng ta đứng vững được là nhờ sự thánh khiết, khổ hạnh, tài năng, hay cảm giác của riêng mình, nhưng hãy biết rằng chính nhờ sự chuộc tội trọn vẹn của Ðấng Christ mà chúng ta được cứu, vì chúng ta đã được toàn vẹn ở trong Ngài. Chúng ta không có gì là của riêng mình để nương cậy nhưng chỉ trông cậy vào công lao của Đức Chúa Jesus – cuộc đời khổ nhục và thánh khiết của Ngài đã cung ứng cho chúng ta một nền tảng vững chắc duy nhất để tin quyết.

Thưa bạn thân mến! Lúc chúng ta bị đẩy vào tình trạng đói khát, chắc chắn chúng ta nên vội vàng quay về với nguồn sự sống.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top