Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Có Chúa

Có Chúa

Jesus_lostsheep_06
Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân.
(Ê-sai 49:8)

Đức Chúa Jesus Christ chính là tinh túy, là bản chất của giao ước; và một trong những điều khoản của giao ước là Đức Chúa Jesus sẽ trở thành tài sản riêng của mỗi tín hữu.

Thưa bạn là tín hữu! Bạn có thể ước lượng bạn được những gì khi bạn có Ðấng Christ làm tài sản riêng của mình không? “Ngài là sự đầy đủ của Ðấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” Xin suy gẫm mấy chữ “Ðấng gồm tóm mọi sự” – tức là Ðức Chúa Trời –  hãy nghĩ đến tính vô hạn của Ngài; rồi sau đó, hãy suy gẫm về “con người hoàn toàn” – là Đức Chúa Jêsus Christ – với tất cả vẻ đẹp của Ngài. Tất cả những gì Ðấng Christ – vừa là Ðức Chúa Trời, vừa là con người – đã có và hiện có, đều là của bạn. Tất cả những gì Ngài có, Ngài đều tự ý và sẵn lòng giao hết cho bạn để làm tài sản riêng của bạn mãi mãi.

Vì Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Jesus đáng tôn kính của chúng ta là Đấng vô sở bất tri, vô sở bất năng, và vô sở bất tại. Một khi đã biết rằng tất cả những thuộc tính quang vinh, vĩ đại ấy đều hoàn toàn là của bạn, bạn không được khích lệ sao?

Ngài có uy quyền chăng? Quyền ấy là của bạn, sẽ nâng đỡ và gia tăng sức mạnh cho bạn, để chiến thắng kẻ thù, để bảo vệ bạn cho đến cuối cùng.

Ngài có tình yêu chăng? Nếu Ngài có, thì không có một giọt tình yêu nào trong tâm của Ngài lại không phải là của riêng bạn; bạn có thể ngụp lặn trong đại dương mênh mông của tình yêu Ngài, và có thể nói rằng: “Ngài là của tôi.”

Ngài có đức công chính chăng? Thuộc tính nầy có vẻ nghiêm trọng; dầu vậy, đó cũng là của bạn. Bởi đức công chính đó, Ngài sẽ lo làm sao cho tất cả những gì Ngài đã hứa trong giao ước ân điển, chắc chắn phải có cho bạn.

Rồi tất cả những gì Ngài có, với tư cách một người hoàn toàn, cũng là của bạn. Vì là một người hoàn toàn nên Ðức Chúa Trời rất đẹp lòng về Ngài. Ngài đã được Ðấng Chí Cao vui nhận.  Thưa bạn tín hữu! Ðức Chúa Trời đã đẹp lòng và vui nhận Ðấng Christ, thì Ngài cũng hài lòng  và vui nhận chính bạn.  Bạn không biết rằng tình yêu Ðức Chúa Cha đã dành cho Ðấng Christ vẹn toàn thì Ngài cũng ban điều đó trên bạn ngay bây giờ sao?

Tất cả những gì Ðấng Christ đã làm là Ngài đã làm vì bạn. Sự công nghĩa hoàn toàn mà Đức Chúa Jesus đã thực hiện qua cuộc sống không tì vết, Ngài đã giữ trọn luật pháp, khiến luật pháp được tôn trọng, bây giờ đã là của bạn; Ngài đã tặng sự công nghĩa ấy cho bạn.

Ðấng Christ ở trong giao ước.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top