Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chủ Đề Của Kinh Thánh

Chủ Đề Của Kinh Thánh

 ThapTu

Kinh Thánh làm chứng về Ta (Giăng 5:39)

Chúa Jesus là An-pha và Ô-mê-ga, là khởi đầu và kết thúc của Kinh Thánh. Ngài luôn luôn là chủ đề của mỗi trang sách thiêng liêng ấy; từ trang đầu đến trang cuối đều minh chứng về Ngài.

Từ lúc sáng thế, chúng ta nhận ra rằng Ngài là một ngôi trong Ba Ngôi Ðức Chúa Trời thánh thiêng; chúng ta thấy Ngài trong lời hứa về hậu tự của người nữ; chúng ta thấy chiếc tàu Nô-ê tiêu biểu về Ngài; chúng ta cùng bước với Áp-ra-ham lúc ông thấy ngày của Ðấng Mê-si; chúng ta cùng ở trong trại của Y-sác và Gia-cốp, được nuôi mình bằng lời hứa của ân điển Ngài; chúng ta nghe Y-sơ-ra-ên đáng kính nói về Si-lô; và trong nhiều loại Luật Pháp, chúng ta thấy Ðấng Cứu Chuộc đã được ám chỉ rất nhiều lần. Các tiên tri và các vua, các thầy tế lễ và các nhà truyền đạo đều có cùng một hướng nhìn: họ đều như các chê-ru-bin đứng trên hòm bảng chứng, muốn nhìn vào bên trong để đọc được huyền nhiệm về chương trình cứu chuộc vĩ đại của Ðức Chúa Trời.

Trong Tân Ước, chúng ta thấy Cứu Chúa của chúng ta trở thành một chủ đề còn phổ biến hơn nữa. Chủ đề ấy không phải chỉ là một thoi vàng thỉnh thoảng mới gặp, hay như những miếng mạt vàng được rắc mỏng đó đây, nhưng trong Tân Ước, bất cứ chỗ nào bạn đặt chân lên cũng là một nền nhà bằng vàng khối vững chắc, vì cả bản chất của Tân Ước là Chúa Jesus bị hy sinh trên thập tự giá; và cả đến những câu kết thúc cũng được nạm bằng những viên ngọc là danh của Ðấng Cứu Chuộc.

Chúng ta phải luôn luôn đọc Kinh Thánh dưới ánh sáng ấy. Chúng ta phải xem Lời Chúa như một tấm gương, qua đó Ðấng Christ từ trời nhìn xuống; vì vậy, khi chúng ta nhìn vào đó chúng ta cũng sẽ thấy mặt Ngài phản chiếu như qua một chiếc gương – thật ra hơi mập mờ – nhưng đó vẫn là phương cách chuẩn bị phước hạnh để chúng ta sẽ gặp Ngài mặt đối mặt.

Thánh Kinh chứa đựng những bức thơ Ðức Chúa Jesus Christ gởi cho chúng ta, được tẩm bằng hương thơm của tình yêu Ngài. Những trang sách ấy là vương bào của Vua chúng ta, thấm nhuần mùi một dược, nhục quế và trầm hương. Kinh Thánh là vương xa có Chúa Jesus ngự ở trên, được lót bằng tình yêu của các con gái Giê-ru-sa-lem, Kinh Thánh là chiếc khăn bọc Hài Nhi Thánh Jesus. Hãy mở ra, bạn sẽ tìm thấy Cứu Chúa. Tinh túy của lời Ðức Chúa Trời chính là Ðấng Christ.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2013)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top