Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đức Tin Và Hành Động

Đức Tin Và Hành Động

Người nói: “Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng nầy. Vì Ðức Giê-hô-va phán rằng: Các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng nầy sẽ đầy dẫy nước và các ngươi, bầy chiên, cùng súc vật của các ngươi, đều sẽ uống nước được” (II Các Vua 3:16, 17)

Các đạo quân của ba vị vua đang khốn khổ vì thiếu nước: Ðức Chúa Trời sắp ban nước cho họ, và vị tiên tri đã dùng những lời nêu trên để tiên báo các phước hạnh sắp đến.

Ðây là một trường hợp mà loài người đành bó tay: Tất cả các dũng sĩ đều không tìm được ở đâu ra một giọt nước; dầu là tìm trên trời hay là kiếm ở những giếng dưới đất. Cũng vậy, những người thuộc về Chúa thường gặp những cảnh ngộ hết phương giải quyết. Lúc đó họ nhận biết sự thật về được sự hư không của loài người; và rồi kinh nghiệm cho họ biết họ phải đi tìm sự tiếp trợ từ nơi đâu.

Tuy nhiên, dân sự phải bày tỏ niềm tin của họ bằng cách chuẩn bị nhận lãnh ơn phước của Ðức Chúa Trời: Họ phải đào nhiều hầm hố để chứa nước quý giá đó. Hội Thánh cần chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận phước hạnh bằng những hoạt động, bằng những nỗ lực, và bằng sự cầu nguyện – Phải chuẩn bị chính mình để nhận lãnh ơn phước của Đức Chúa Trời.  Hội Thánh phải đào ao rồi Chúa sẽ đổ xuống cho đầy. Công việc đó phải được thực hiện bằng đức tin, với niềm tin chắc chắn rằng phước hạnh sắp được đổ xuống. Chẳng bao lâu nữa nhu cầu rất cần thiết sẽ được ban cho một cách lạ thường.

Trường hợp xảy ra tại đây không giống trường hợp của Ê-li đó là mưa rào từ những đám mây đen tuôn xuống, nhưng tại đây các ao, các hố tự nhiên được đầy nước một cách yên lặng và diệu kỳ. Ðức Chúa Trời có những phương cách hành động riêng trong quyền tể trị của Ngài: Ngài không bị trói buộc bởi phương cách và thời gian  như chúng ta. Ngài muốn làm gì tùy ý Ngài ở giữa vòng loài người. Chúng ta chỉ có việc nhận lãnh với lòng biết ơn, chớ không thể chỉ huy hay điều khiển Ngài.

Chúng ta cũng cần ghi nhận sự tiếp trợ của Chúa là vô cùng phong phú  – Ngài đã ban đầy đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người. Các phước hạnh trong Tin Lành cũng vậy: Tất cả nhu cầu của hội chúng và toàn thể Hội Thánh sẽ được quyền năng của Ðức Chúa Trời thỏa mãn bằng sự nhậm lời cầu nguyện; và trên hết mọi sự, các đạo quân của Ðức Giê-hô-va sẽ được thắng trận nhanh chóng.

Tôi đang làm gì cho Đức Chúa Jesus? Tôi đang đào những hồ để chứa những điều gì?

Lạy Chúa! Xin giúp con tin vậy và sẵn sàng tiếp nhận phước hạnh mà Ngài muốn ban xuống cho con.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top