Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chỗ Bình An

Chỗ Bình An

Garden
Dân ta sẽ trú trong chỗ bình an (Ê-sai 32:18)

Bình an và yên nghỉ không thuộc về người chưa được tái sinh; những điều này là chỉ vật sở hữu của dân Chúa, và chỉ dành cho họ mà thôi. Ðức Chúa Trời Bình An sẽ ban sự bình an trọn vẹn cho những người đặt lòng nương cậy nơi Ngài.

Khi loài người chưa sa ngã, Ðức Chúa Trời đã ban cho họ một khu vườn Ê-đen đầy hoa để làm chỗ nghỉ ngơi yên tịnh. Than ôi! Tội lỗi đã nhanh chóng làm băng hoại nơi an nghỉ xinh đẹp trinh nguyên đó. Trong ngày đoán phạt cả thế giới, lúc trận đại hồng thủy quét sạch loài người tội lỗi, gia đình được tuyển chọn đã được âm thầm đưa vào một nơi an toàn trong chiếc tàu, chiếc tàu đó đã đem họ từ một thế giới cũ bị lên án để vào một vùng đất mới xinh đẹp của giao ước và lời hứa. Tại đây, chiếc tàu là biểu tượng về Đức Chúa Jesus, tức là Đấng giải cứu chúng ta.

Lúc vị thiên sứ hủy diệt giết chết những con đầu lòng tại Ai Cập, người Do Thái được nghỉ ngơi an toàn bên trong những ngôi nhà có đánh dấu bằng huyết. Và trong đồng vắng, bóng mát của trụ mây, và suối nước từ vầng đá, đã chu cấp cho những khách hành hương mỏi mệt một một chỗ an nghỉ êm đềm.

Cho đến giờ nầy, chúng ta vẫn yên nghỉ trên những lời hứa của Ðức Chúa Trời thành tín bởi vì biết rằng Lời Ngài đầy lẽ thật và quyền năng. Chúng ta nghỉ yên trên các tín lý của Kinh Thánh, bởi vì tự những lời đó đã chính là sự an ủi. Chúng ta yên nghỉ trên giao ước của ân điển Ngài, vốn là bến bờ của sự thỏa nguyện.

Chúng ta còn được đặc ân hơn cả vua Ða-vít tại hang đá A-đu-lam, hay Giô-na bên dưới giàn dưa của ông, bởi vì không ai có thể xâm nhập hay phá hủy được chỗ ẩn thân của chúng ta. Chính Đức Chúa Jesus là chỗ nghỉ ngơi yên tịnh cho những người thuộc về Ngài, và khi chúng ta đến gần Ngài trong lễ Tiệc Thánh, trong lúc lắng nghe Lời Ngài, trong việc tra xem Kinh Thánh, trong khi cầu nguyện, cảm tạ, chúng ta thấy rằng bất cứ hình thức đến gần Ngài nào cũng là việc quay về với sự bình an cho tâm hồn của chúng ta.

“Con lắng nghe lời yêu thương,
Con ngước nhìn dòng huyết,
Con thấy sự hy sinh diệu kỳ,
Và với Chúa, con được bình yên.
Đây là nơi yên nghĩ muôn đời
Chắc chắn như danh Đức Giê-hô-va.
Sự bình an trường tồn
Như ngôi của Ngài chẳng hề thay đổi.
Bóng mây đến rồi đi,
Bão giông có thể phủ che bầu trời,
Nhưng tình bạn, đã được kết ước bằng máu,
Sẽ chẳng đổi dời, dù giữa bóng đêm.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 12/2013

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top