Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chỉ Tin Cậy Chúa

Chỉ Tin Cậy Chúa

GrandCanyon_01

“Ðức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi” (Thi-thiên 138:8)

Niềm tin rõ nhất mà tác giả Thi Thiên đã thể hiện ở đây là niềm tin vào Ðức Chúa Trời. Ông không nói: “Ta có đủ ân tứ để làm xong những việc liên hệ đến ta – đức tin ta thật vững vàng sẽ không hề lay chuyển – tình yêu của ta thật nồng nàn sẽ chẳng bao giờ nguội lạnh – quyết tâm của ta thật kiên định sẽ không có gì khiến nó đổi dời.” Không phải như vậy, nhưng tác giả hoàn toàn lệ thuộc vào chỉ một mình Ðức Chúa Trời.

Nếu chúng ta nuôi dưỡng một niềm tin không được lập trên Vầng Ðá Muôn Đời, niềm tin cậy đó của chúng ta còn tệ hại hơn là một giấc mơ, nó sẽ làm chúng ta sa bại, phủ lấp chúng ta với những tàn tích của nó, làm chúng ta buồn phiền và bối rối. Tất cả những gì mà thiên nhiên xoay vần theo thời gian sẽ bày tỏ, và sẽ là nỗi hoang mang bất tận cho những người mặc lấy điều đó.

Tác giả Thi Thiên rất khôn ngoan, ông không chịu yên nghỉ trên điều gì khác hơn là công việc của Chúa. Chính Chúa đã khởi đầu những điều tốt lành trong chúng ta; chính Ngài sẽ tiếp tục – và nếu Ngài không hoàn tất, thì chuyện đó chẳng bao giờ xong. Nếu trên chiếc áo công nghĩa chúng ta sẽ mặc trên trời có một đường chỉ nào do chính chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ bị hư mất. Tuy nhiên, niềm tin của chúng ta đó là: Chúa đã bắt đầu thì Ngài cũng sẽ hoàn tất. Ngài đã làm tất cả, phải làm tất cả, và sẽ làm tất cả.

Chúng ta không nên đặt niềm tin vào những gì chúng ta đã làm hay những gì mình giải quyết, nhưng hoàn toàn tin cậy vào những gì chính Chúa sẽ làm. Lòng vô tín vẫn thì thầm: “Ngươi sẽ không bao giờ đứng nổi đâu. Hãy xem tấm lòng gian ác xấu xa của chính ngươi, ngươi sẽ chẳng bao giờ thắng được tội lỗi. Hãy nhớ lại những thú vui tội lỗi và những cám dỗ của thế gian vẫn theo đuổi ngươi, chắc chắn là ngươi sẽ bị chúng quyến rủ và dẫn đi sai lạc.”

Thật vậy! Nếu chúng ta bị bỏ mặc với sức riêng của mình, chắc chắn chúng ta phải bị hư mất. Nếu chúng ta đơn độc tự điều khiển lấy chiếc thuyền mong manh của chúng ta qua vùng biển động, rất có thể là chúng ta sẽ tuyệt vọng từ bỏ hành trình. Tuy nhiên, tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ngài sẽ hoàn tất những điều thuộc về chúng ta và đưa chúng ta đến bến bờ mong ước.

Chỉ tin cậy vào một mình Chúa mà thôi thì không bao giờ là tin cậy quá đáng; và lo sao có một niềm tin như thế cũng không bao giờ là nỗi lo quá đáng.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top