Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Hãy Chiếu Sáng

Hãy Chiếu Sáng

lamp_07

Giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian (Phi-líp 2:15)

Chúng ta dùng ánh sáng để phơi bày. Người tin Chúa phải thể hiện đời sống của mình cách tương tự đến nỗi không ai sống với người ấy một tuần mà không có cơ hội biết Tin Lành. Cách nói chuyện của người ấy phải khiến những người chung quanh thấy rõ người ấy thuộc về ai và đang phục vụ ai. Họ cũng phải thấy hình ảnh Chúa Giê-xu phản chiếu trong sinh hoạt hằng ngày của người ấy.

Ánh sáng được dùng để hướng dẫn. Chúng ta phải giúp những người chung quanh đang sống trong tối tăm. Chúng ta phải đem Lời Sự Sống đến cho họ. Chúng ta phải hướng dẫn tội nhân về cùng Cứu Chúa, chỉ cho người mỏi mòn kiệt quệ một nơi an nghỉ thiên thượng. Đôi khi nhiều người đọc Kinh Thánh mà không hiểu; chúng ta phải sẵn sàng, như Phi-líp, hướng dẫn người thắc mắc về ý nghĩa của Lời Chúa, về con đường cứu rỗi, và đời sống tin kính.

Ánh sáng cũng được dùng để cảnh cáo. Hải đăng được dựng lên trên những bờ đá, gần những bãi ngầm. Người tin Chúa nên biết rằng trên thế giới có rất nhiều ánh sáng giả đang chiếu rọi; và do đó, ánh sáng thật rất cần. Những kẻ phá hoại của Sa-tan luôn luôn đi đây đó để cám dỗ những người không tin kính đắm mình vào tội lỗi với danh nghĩa tiêu khiển. Họ đang chiếu những tia sáng sai lạc, cho nên trách nhiệm của chúng ta là phải rọi những tia sáng thật trên mọi tảng đá ngầm nguy hiểm, chỉ ra mọi tội lỗi và cho biết chúng sẽ đưa người ta tới đâu; để lương tâm chúng ta được trong trắng về huyết của mọi người và chiếu sáng giữa thế gian,

Ánh sáng cũng gây bầu không khí lạc quan vui vẻ, và người tin Chúa cũng vậy. Người tin Chúa phải là người biết an ủi người khác bằng những lời tử tế dịu dàng, bằng tấm lòng ưu ái. Bất cứ đi đâu, người ấy đều phải mang theo ánh sáng mặt trời, chiếu tỏa sự vui vẻ phước hạnh ra chung quanh.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
Thư Viện Tin Lành (2014)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top