Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cha Thiên Thượng

Cha Thiên Thượng

Cha các ngươi ở trên trời. (Ma-thi-ơ 6:26)

Những người thuộc về Chúa là con của Ðức Chúa Trời đến hai lần: Họ là hậu tự của Ngài qua công cuộc sáng tạo, và được làm con nhờ sự thừa nhận trong Ðấng Christ; do đó, họ được vinh dự để gọi Ngài là “Cha của chúng con ở trên trời.”

Cha! Thật là một từ ngữ và một lời quí giá! Chữ này hàm chứa uy quyền: Nếu Ta làm Cha thì sự tôn kính của Ta ở đâu? Nếu các ngươi làm con thì sự vâng phục của các ngươi ở đâu. Chữ “cha” cũng hàm chứa tình thương quyện lẫn với thẩm quyền – một thẩm quyền không gây khiêu khích để tạo ra sự chống đối phản loạn; một sự vâng phục được đòi hỏi nhưng được vui vẻ vâng theo, và không bao giờ phải dè giữ. Sự vâng lời của các con của Ðức Chúa Trời đối với Ngài là thái độ vâng lời do tình yêu. Xin đừng phục vụ Ðức Chúa Trời như những nô lệ bị lao khổ bởi chủ họ, nhưng hãy noi theo các mạng lịnh của Ngài bởi vì đó là đường lối của Cha mình. Hãy đặt thân thể của các bạn làm khí cụ cho sự công chính bởi vì sự công chính là ý muốn của Cha các bạn, mà ý muốn của Ngài phải là ý muốn của các con Ngài.

Cha! Tại đây bản chất đế vương đã được che giấu trong sự thân mật của tình yêu – trước mặt nhà vua, chiếc mão miện đã bị quên đi và vương trượng của Ngài không còn là ngọn roi sắt nữa nhưng đã trở thành cây vương trượng bằng bạc của tình thương; và thật hiển nhiên, trong bản tay dịu hiền của Ngài cây vương trượng dường như đã bị quên mất.

Cha! Hàm chứa sự tôn kính và tình yêu. Tình thương của người cha dành cho con mình thật lớn lao dường nào! Ðiều mà tình bạn không thể làm được, lòng tốt không đạt tới được, nhưng tấm lòng và bàn tay của người Cha sẽ làm điều đó cho các con của mình. Họ là con cho nên người cha phải ban phước; họ là con nên người cha phải tỏ ra mạnh mẽ để che chở. Nếu một người cha trần gian không ngừng chăm sóc yêu mến con mình thì Cha Thiên Thượng càng làm nhiều hơn cho các con của Ngài là dường nào? A-ba! Cha! Ai nói được như thế là đã dâng lên được một giai điệu hay hơn những khúc nhạc của các Chê-ru-bin và Sê-ra-phin có thể tạo nên. Trong nơi thâm sâu của từ ngữ ấy hàm chứa thiên đàng.

Thưa Cha! Đó là tất cả những gì mà tôi muốn cầu xin, là tất cả những nhu cầu mà tôi có cần, là tất cả những gì tôi mà mơ ước. Lúc nói được tiếng Cha là tôi có được mọi sự trong mọi sự cho đến tận cõi đời đời.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top