Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Giá Trị Thật Của Nhánh Nho

Giá Trị Thật Của Nhánh Nho

vineyard_08
Hỡi con người! Cây nho ở trong các cây khác, và nhánh nho ở trong cây rừng, thì có hơn gì không?  
(Ê-xê-chi-ên 15:2)

Câu nầy dùng để dạy người thuộc về Ðức Chúa Trời phải khiêm tốn. Họ đã được gọi là cây nho của Ðức Chúa Trời, nhưng xét về bản tính thì họ có gì hơn những loại cây khác? Nhờ lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời, họ đã kết quả tốt đẹp, vì được trồng nơi đất tốt. Chúa đã huấn luyện, tỉa sửa họ trên các vách tường của nơi thánh để họ kết quả làm rạng danh Ngài; nhưng nếu không có Ðức Chúa Trời thì họ sẽ ra sao? Nếu không được nhận lãnh quyền năng liên tục của Ðức Thánh Linh khiến họ trở nên sai trái, thì họ sẽ như thế nào?

Thưa bạn tín hữu, hãy học từ bỏ thái độ tự kiêu vì biết rằng sự kiêu ngạo của bạn thật không có căn bản. Dầu bạn có là ai đi nữa, bạn vốn không có gì để lên mặt cả. Bạn càng được nhiều bao nhiêu thì càng nợ của Ðức Chúa Trời nhiều bấy nhiêu; và bạn không nên kiêu căng vì những điều bạn vay đã khiến bạn thành kẻ mắc nợ. Hãy nghĩ lại cội nguồn của bạn, hãy nhìn lại trước đây bạn là người thế nào. Hãy nghĩ xem nếu không nhờ ân điển Ðức Chúa Trời thì bạn sẽ ra sao. Hãy nhìn vào hiện tại của bạn như thế nào.

Phải chăng lương tâm của bạn đang cáo trách bạn? Phải chăng hàng ngàn thứ phiêu dạt xuất hiện trước mặt bạn và nói với bạn rằng bạn không xứng đáng được gọi là con của Ngài? Và nếu Ngài đã khiến bạn trở thành một giá trị nào đó, bạn không được dạy rằng chính ân điển của Ngài đã tạo nên sự khác biệt đó sao?

Ôi vị tín hữu quan trọng! Bạn chẳng phải là một tội trọng, nếu Ðức Chúa Trời không thay đổi đời sống bạn sao? Ôi vị dũng sĩ của chân lý! Nếu ân điển Chúa không bắt lấy bạn, rất có thể hiện nay bạn vẫn chiến đấu dũng mãnh cho ngụy lý sao. Vì vậy, xin đừng tự kiêu, dầu bạn hiện có rất nhiều tài sản, nhưng đó là một phần của ân điển rời rộng; bởi vì đã có lần, ngoài tội lỗi và bất hạnh, bạn không có chút gì để gọi là tài sản của riêng mình.

Thật là mê muội lạ lùng nếu bạn là người đang vay mượn mọi thứ mà lại nghĩ đến việc tự tâng bốc chính mình: một kẻ nghèo khó ăn nhờ sự dư dật của Cứu Chúa, một kẻ mà cuộc đời chỉ là sự chết nếu không có nguồn sự sống tươi mát của Đức Chúa Jesus, mà lại dám tự kiêu!

Hỡi kẻ dại kia ơi! Hãy tự xét trong lòng mà xấu hổ!

Charles Spugeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Sách Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top