Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cầu Xin Đức Thánh Linh Giáng Hạ

Cầu Xin Đức Thánh Linh Giáng Hạ

Cầu Xin Đức Thánh Linh Giáng Hạ

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên Ủi khác để ở với các ngươi đời đời (Giăng 14:16)

Trước khi Ðức Chúa Con đến thế gian, Ðức Chúa Cha đã tự tỏ mình cho các tín hữu từ đời xa xưa và Ngài được Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp xưng nhận là Ðức Chúa Trời Toàn Năng. Và rồi Đức Chúa Jêsus đã đến, Ðức Chúa Con đáng chúc tụng đã hiện ra trong bản thể của Ngài, khiến dân Ngài thích thú chiêm ngưỡng. Khi Cứu Chúa thăng thiên, Ðức Thánh Linh nhận quyền điều khiển thời hiện tại của chúng ta; quyền năng của Ðức Thánh Linh đã thể hiện cách vinh quang vào ngày lễ Ngũ Tuần và tiếp sau đó. Cho đến giờ nầy, Ðức Thánh Linh vẫn là Em-ma-nu-ên – là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta – Ngài ở giữa và ở cùng dân Ngài; Ngài cảnh tỉnh, dắt dìu và cai trị họ.

Sự hiện diện của Ðức Thánh Linh có được nhìn nhận như đáng phải có hay không? Chúng ta không thể kiểm soát được sự vận hành của Ðức Thánh Linh. Trong mọi hoạt động của Ngài, Ðức Thánh Linh là Đấng Chủ Tể Tối Cao; tuy nhiên chúng ta có nôn nả để được Ngài trợ giúp, hay cứ hững hờ khiến Ngài buồn lòng ngưng trợ giúp chúng ta? Ngoài Ngài, chúng ta chẳng làm chi được; nhưng bởi sức toàn năng của Ngài, những kết quả phi thường nhất có thể thành tựu. Mọi việc đều tùy thuộc vào việc Ðức Thánh Linh muốn thể hiện quyền năng của Ngài hay Ngài muốn giữ lại quyền năng ấy.

Chúng ta có luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh cho sinh hoạt nội tâm – lẫn cho công tác phục vụ ngoại tại – với tinh thần thành kính, phụ thuộc vào Ngài một cách thích ứng hay không? Chúng ta có thường bỏ chạy trước lời kêu gọi của Ðức Thánh Linh và hành động bất cần sự giúp đỡ của Ngài hay không? Nguyện tối nay chúng ta hạ mình xuống ăn năn những điều chúng ta vẫn khinh thường trong quá khứ; và trong giờ nầy, nài xin sương móc thiên đàng sa xuống trên chúng ta, xin dầu thiêng đổ xuống cho chúng ta, xin lửa trời nung đốt lòng chúng ta.

Ðức Thánh Linh không phải là một món quà tạm thời, Ngài luôn ngự với các thánh đồ. Chúng ta cần tìm cầu Ngài đúng cách, Ngài sẽ cho chúng ta gặp. Ðức Thánh Linh ghen tuông nhưng cũng đầy lòng thương xót; nếu Ngài đã giận dữ bỏ đi, Ngài sẽ yêu thương trở lại với tấm lòng thật bao dung. Ngài vốn khiêm nhu, dịu hiền, không mệt mỏi vì chúng ta, nhưng vẫn chờ đợi để thi ân.

Tội lỗi đã làm cho lòng con cứng cõi, thiếu vắng tình yêu.  Nguyện lời nài xin vượt qua công trình tuyệt mỹ của Ngài để Đức Thánh Linh giáng hạ từ trên cao.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top