Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cầu Nguyện Trong Thánh Linh

Cầu Nguyện Trong Thánh Linh

Cầu Nguyện Trong Thánh Linh

Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh (Giu-đe 20)

Xin chú ý đến đặc tính quan trọng của sự cầu nguyện đích thực: Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh.

Hột giống của sự cầu nguyện được Ðức Chúa Trời vui nhậm phải từ các kho lẫm của thiên đàng mà ra. Chỉ có lời cầu nguyện xuất phát từ ý chỉ của Ðức Chúa Trời mới có thể thấu đến Ðức Chúa Trời. Chúng ta phải bắn mũi tên của Ðức Chúa Trời trở về với Ðức Chúa Trời. Ðiều mong ước mà Ngài viết trên lòng chúng ta sẽ cảm động lòng Ngài để Ngài đổ phước hạnh xuống cho chúng ta; nhưng các tham dục của xác thịt không có quyền gì trên Ngài cả.

Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh có nghĩa là cầu nguyện sốt sắng. Cầu nguyện nguội lạnh là xin Chúa đừng nghe mình cầu nguyện. Ai không khẩn thiết kêu cầu là không kêu cầu gì cả. Cầu nguyện hâm hẩm thì chẳng khác gì một ngọn lửa âm ỉ cháy – điều quan trọng đối với lửa là phải cháy đỏ hực lên.

Cầu nguyện cũng phải kiên trì. Người cầu nguyện thật sự sẽ tập trung sức lực để tiến hành, và nếu Ðức Chúa Trời chậm trả lời thì người ấy càng cầu nguyện khẩn thiết hơn. Cửa càng đóng chặt lâu thì người gõ cửa cần gõ mạnh hơn; và vị thiên sứ còn chần chờ chưa chịu chúc phước bao lâu thì chúng ta càng giữ chặt, không buông vị ấy ra nếu chúng ta chưa được chúc phước. Lời nài xin kiên trì, thiết tha, đượm nước mắt là vẻ đẹp trong cái nhìn của Ðức Chúa Trời.

Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh cũng có nghĩa là cầu nguyện thật khiêm nhượng, bởi vì Ðức Thánh Linh chẳng bao giờ muốn chúng ta lên mặt kiêu căng. Công vụ của Ngài là cáo trách tội lỗi; do đó, Ngài khiến chúng ta phải quỳ xuống trong ăn năn thống hối, với tâm hồn tan vỡ. Chúng ta chẳng bao giờ hát được bài Sáng Danh Chúa Trên Các Từng Trời Rất Cao nếu tiếng hát đó không xuất phát từ các vực sâu; và nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nắm giữ được vinh quang trong nơi cao cả.

Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh cũng là cầu nguyện bằng tình yêu thương. Lời cầu nguyện phải được tẩm bằng hương thơm của tình yêu, dầm thấm trong tình thương – yêu thương các bạn thánh đồ và yêu mến Ðấng Christ.

Hơn nữa, đó phải là lời cầu nguyện của đức tin. Người ta chỉ nhận được điều mình cầu xin nếu có lòng tin. Ðức Thánh Linh là tác giả của đức tin; Ngài cũng tăng cường đức tin ấy để chúng ta vừa cầu nguyện vừa tin vào lời hứa của Ðức Chúa Trời.

Ôi ước gì sự hòa hợp phước hạnh của các ân tứ tuyệt hảo, vô giá và thơm tho như các hương liệu của các thương nhân sẽ tỏa ngát trong chúng ta, vì Ðức Thánh Linh vốn ngự trong lòng chúng ta!

Lạy Ðấng Yên Ủi đáng chúc tụng, xin thi thố quyền năng Ngài trong chúng con, giúp đỡ những khuyết điểm của chúng con trong khi cầu nguyện.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2011)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top