Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết  (Giê-rê-mi 33:3)

Câu nầy đã được dịch nhiều cách khác nhau. Có bản dịch rằng: “Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và được củng cố.” Một bản khác dịch rằng: “Những việc lớn được dành riêng.” Trong kinh nghiệm của người tin Chúa, có nhiều điều đặc biệt, được dành riêng cho người ấy. Tất cả những phát triển trong đời sống tâm linh không phải đều dễ dàng đạt được như nhau. Có những bối cảnh, những cảm nhận về ăn năn, đức tin, niềm vui, và hy vọng, cả gia đình đều chung hưởng; nhưng có những lĩnh vực cao hơn của sự hoan lạc, tương giao, và ý thức về sự hiệp nhất với Ðấng Christ không phải là những điều phổ quát cho tất cả các tín hữu.

Tất cả chúng ta đều không được hưởng đặc quyền cao cả của Giăng để nghiêng trên ngực Đức Chúa Jesus, hay của Phao-lô để được đưa lên tầng trời thứ ba. Có những tuyệt đích của tri thức thực nghiệm về những điều thuộc về Ðức Chúa Trời mà đôi mắt chim ưng của kẻ thông tuệ và suy luận của nhà triết học không bao giờ thấy được: chỉ một mình Ðức Chúa Trời mới có thể đưa chúng ta đến đó; nhưng chiếc xe trên đó Ngài chở chúng ta đi, những con ngựa hùng dũng kéo chiếc xe ấy, là lời cầu nguyện linh nghiệm.

Lời cầu nguyện linh nghiệm chinh phục lòng thương xót của Ðức Chúa Trời: “Phải, người đã vật lộn với Thiên Sứ và đã thắng.  Người đã khóc và van nài Ðấng ấy ban ơn cho mình. Tại Bê-tên, người đã gặp Ngài và tại đó Ngài đã phán với người.” (Ô-sê 12:4). Lời cầu nguyện linh nghiệm đưa người tín đồ Ðấng Christ lên núi Cạt-mên, giúp người ấy khiến được trời kéo mây phước hạnh và đất ngập tràn ơn thương xót (I Các Vua 18:1-46). Lời cầu nguyện linh nghiệm đưa người tín đồ Ðấng Christ lên đỉnh núi Phích-ga, chỉ cho người thấy phần cơ nghiệp được dành riêng cho mình (Phục Truyền 34:1-14). Lời cầu nguyện linh nghiệm đưa chúng ta lên núi Tha-bô và biến hóa chúng ta cho đến khi chúng ta trở nên giống như Chúa của mình – giống y như Ngài – hầu cho Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy.

Nếu chúng ta muốn đạt đến trình độ cao hơn những từng trải thấp thỏi thông thường, hãy nhìn xem Vầng Ðá cao hơn bạn và hướng đôi mắt đức tin của bạn qua khung cửa sổ là lời cầu nguyện. Khi bạn đã mở được cánh cửa sổ phía bên bạn thì ở phía bên kia nó không hề bị khóa lại.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top