Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Ta Đã Cầu Nguyện Cho Ngươi

Ta Đã Cầu Nguyện Cho Ngươi

Jesus_WarnsPeter

Ta đã cầu nguyện cho ngươi (Lu-ca 22:32)

Thật đáng khích lệ khi nghĩ rằng Ðấng Cứu Chuộc chẳng bao giờ ngưng cầu thay cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện thì Ngài hiệp lực để phân trần, nài xin giúp chúng ta; mà lúc đó thật ra chúng ta không cầu nguyện nhưng chính Ngài biện hộ cho chúng ta; và những lời khẩn xin ấy của Ngài đã che chở chúng ta khỏi những tai nạn, những nguy cơ vô hình.

Xin chú ý đến câu nói rất an ủi Ngài đã bảo Phi-e-rơ: “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì; song…” — song làm sao? — Hãy tự cầu nguyện cho mình đi. Có thể đó là một lời khuyên rất tốt, nhưng Kinh Thánh đã không chép như vậy. Ngài cũng không bảo: Nhưng ta sẽ gìn giữ ngươi, và như thế, ngươi sẽ được che chở. Nếu đúng như thế thì cũng là một phước hạnh lớn. Nhưng sự thật là: “Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn.”

Chúng ta thường ít biết rằng mình đã mắc nợ Cứu Chúa vì không hiểu sự cầu nguyện của Ngài như thế nào. Lúc nào chúng ta đã đạt đến tột đỉnh thiên đàng rồi, và nhìn lại con đường mà Chúa là Ðức Chúa Trời đã dẫn chúng ta đi qua, chừng đó chúng ta sẽ ca ngợi, cảm tạ Ngài trước ngôi vĩnh cửu vì Ngài đã phá hủy những điều tàn hại, gian ác mà quỷ Sa-tan đang thực hiện trên đất. Chúng ta sẽ tạ ơn Ngài biết chừng nào, vì chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nhưng cả ngày lẫn đêm vẫn đưa những vết thương trong lòng bàn tay của Ngài ra, và mang tên của chúng ta trên bảng đeo ngực của Ngài!

Ngay trước khi Sa-tan bắt đầu cám dỗ ta, Đức Chúa Jesus đã ngăn ngừa nó và biện hộ cho chúng ta trên thiên đàng. Lòng thương xót của Ngài luôn luôn thắng hơn mưu mô quỷ quyệt của ma quỷ. Xin chú ý là Ngài không bảo: Sa-tan đã sàng sảy ngươi, cho nên ta sẽ cầu nguyện nhưng Ngài nói: “Quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi.” Ngài đã ngăn cản các ý muôn thầm kín của Sa-tan và nắm giữ nó ngay khi vẫn còn là mầm mống. Ngài không nói: Song ta muốn cầu nguyện cho ngươi, mà nói: “Ta đã cầu nguyện cho ngươi.” Ta đã làm việc đó rồi; ta đã đến tòa án và biện hộ cho ngươi trước khi ma quỷ tố cáo ngươi.

Đức Chúa Jesus! Chúng con được yên ủi vì Ngài đã biện hộ cho chúng con chống lại những kẻ thù vô hình của chúng con, đối địch lại những cuộc tấn công của chúng, và vạch trần những cuộc phục kích của chúng. Ðây là lý do để chúng con vui mừng, biết ơn, hy vọng, và tin cậy Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top