Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cầu Nguyện Cho Dân Tộc Mình

Cầu Nguyện Cho Dân Tộc Mình

Tìm việc tốt lành cho dân tộc mình (Ê-xơ-tê 10:3)

Mạc-đô-chê là một người yêu nước chân chính, do đó vào thời vua A-suê-ru trị vì, khi được nâng lên địa vị cao trọng, Mạc-đô-chê đã dùng uy quyền của mình để làm thăng tiến sự thịnh vượng cho dân Y-sơ-ra-ên. Trong vấn đề nầy, ông giống như Đức Chúa Jesus, Ðấng ngự trên ngôi vinh quang của Ngài nhưng không tìm kiếm ích lợi riêng, mà chỉ sử dụng quyền năng để giúp những người thuộc về Ngài.

Thật là điều tốt nếu mỗi người tin Chúa đều là một Mạc-đô-chê cho Hội Thánh, luôn luôn dùng khả năng của mình có để mang lại sự hưng thịnh của Hội Thánh. Một số người được đặt vào địa vị có ảnh hưởng, uy quyền, giàu có; mong sao những người ấy sẽ tôn vinh Chúa của mình tại những nơi cao trọng trên đất này và làm chứng về Đức Chúa Jesus cho những nhân vật quan trọng.

Một số người khác lại được điều tốt hơn bội phần, tức là được thông công mật thiết với Vua của các vua. Mong rằng những người ấy sẽ cầu thay mỗi ngày cho những người yếu đuối trong dân Chúa là những người đang nghi ngờ, gặp cám dỗ và chưa được an ủi. Khi họ cầu thay khẩn thiết cho những người đang ở trong tối tăm không dám đến gần ngôi thi ân, kết quả vinh quang sẽ dành cho họ.

Các tín hữu có học vấn có thể phục vụ Chúa nếu họ đặt tài năng mình để tạo những phúc lợi chung, chia sẻ kiến thức phong phú thiên thượng của họ cho những người khác, dạy họ về những điều thuộc về Ðức Chúa Trời.

Người thấp nhất trong dân sự của Chúa ít ra cũng có thể tìm cầu sự yên vui cho dân tộc mình; và nếu người ấy không thể dâng vật gì khác hơn nữa, thì ước nguyện của người ấy cũng được Chúa vui nhận.

Người tín hữu giống như Ðấng Christ và có một đời sống phước hạnh hơn hết là người chấm dứt việc sống chỉ cho riêng mình. Ai đem phước hạnh đến cho người khác mà lại không nhận phước hạnh cho chính mình hay sao. Mặt khác, việc chú tâm tìm lợi ích quan trọng cho riêng mình là điều ác, không hề đem hạnh phúc cho ta, đường lối đó mang lại tai hại và đau khổ.

Thưa bạn, đây là lúc tôi muốn hỏi bạn có tận dụng các tài năng tốt nhứt của mình để mưu cầu sự thạnh vượng cho Hội Thánh trong khu vực bạn sống hay không? Tôi tin rằng bạn đã không sai lầm bằng cách gây ra cay đắng hoặc tai tiếng cho Hội Thánh, cũng không làm suy yếu Hội Thánh bằng tinh thần vô trách nhiệm của mình.  Thưa bạn, hãy hiệp một với những người nghèo trong Chúa, vác cây thập tự giúp cho họ, làm mọi điều tốt bạn có thể làm được cho họ thì bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top