Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cần Tỉnh Thức

Cần Tỉnh Thức

Phước cho kẻ tỉnh thức (Khải-huyền 16:15)

Sứ đồ Phao-lô nói: “Chúng tôi chết hằng ngày.” Ðó là cuộc sống của những tín hữu thời Hội Thánh Ban Đầu; họ đi đây đi đó, mạng sống của họ như chỉ mành treo chuông. Ngày nay, chúng ta không được kêu gọi để trải qua những cuộc bách hại khủng khiếp tương tự: nếu có, chắc Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta đủ sức chịu đựng thử thách. Tuy nhiên, những thử thách dành cho đời sống của người tín đồ Ðấng Christ hiện nay dầu bề ngoài trông không có vẻ đáng sợ như vậy, nhưng vẫn có thể đánh bại chúng ta không kém một cuộc bắt bớ dữ dội vào thời đó.

Chúng ta phải chịu đựng sự chế nhạo của người đời – đó chỉ là chuyện nhỏ; nhưng những lời nịnh hót, những lời nói mềm mỏng, những bài diễn thuyết trơn láng như mỡ, những lời tâng bốc và thái độ giả dối còn tệ hại hơn rất nhiều. Ðiều nguy hiểm cho chúng ta là càng giàu càng kiêu ngạo; chúng ta đánh mất chính mình, làm theo thị hiếu xấu xa của đời này, và rồi đánh mất đức tin. Còn nếu giàu có không phải là một thử thách thì những lo lắng về đời nầy cũng tai hại tương tự.

Nếu chúng ta không bị sư tử gầm xé tan từng mảnh, nếu chúng ta không bị gấu dữ xiết chặt cho đến chết; ma quỉ chẳng cần biết là bởi cái nào, miễn là nó có thể phá hủy tình yêu của chúng ta với Ðấng Christ và lòng tin cậy của chúng ta nơi Ngài. Tôi sợ rằng Hội Thánh Ðấng Christ càng dễ mất thái độ liêm chính giữa thời đại nhung lụa ngày nay hơn là những ngày gian khổ thời xưa.

Chúng ta phải tỉnh thức ngay bây giờ, bởi vì chúng ta đang đi qua một vùng đất rất dễ bị mê hoặc, và rất dễ bị ngủ mê trong tình trạng không làm gì cả – trừ khi chúng ta có đức tin thật sự vào Đức Chúa Jesus và tình yêu chúng ta đối với Ngài là một ngọt lửa cháy thật mãnh liệt.

Trong những ngày mà ai cũng có thể dễ dàng tự xưng là tín đồ Ðấng Christ như hiện nay, nhiều người có thể chỉ là cỏ lùng chớ không phải là lúa mì – những người giả hình đeo mặt nạ thật đẹp, nhưng không phải là những đứa con thật sự được sinh bởi Ðức Chúa Trời hằng sống.

Hỡi bạn là tín đồ Ðấng Christ! Xin đừng tưởng rằng đây là lúc bạn có thể được miễn trừ việc thức canh hoặc không cần phải nỗ lực sống thánh khiết – đây là lúc bạn cần những điều đó hơn bao giờ hết; và hãy cầu xin Thánh Linh của Ðức Chúa Trời bày tỏ quyền vô sở bất năng của Ngài trong bạn, để bạn có thể nói rằng: Dầu là trong những ngày dễ dãi hay trong lúc khó khăn, “chúng tôi nhờ Ðấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top