Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Cả Nhà Được Cứu

Cả Nhà Được Cứu

river_12

“Vậy thì cả nhà Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu”  (Rô-ma 11:26)

Môi-se đã hát tại Hồng Hải; ông vui vì biết rằng toàn dân Y-sơ-ra-ên đã được bình an. Không một giọt nước nào đã rơi xuống khỏi bức tường vững chắc ấy cho đến khi người Y-sơ-ra-ên cuối cùng của Ðức Chúa Trời đã đặt chân lên bờ biển phía bên kia. Vừa xong, nước lại tan ra và trở về chỗ của nó, nhưng việc nầy chỉ xảy ra sau khi mọi việc đã xong.

Một phần của bài hát ấy nói rằng: “Ngài đã lấy lòng thương xót dìu dắt dân mà Ngài đã cứu chuộc”. Ðến ngày cuối cùng, những người được chọn sẽ hát bài ca của Môi-se, là đầy tớ Ðức Chúa Trời và của Chiên Con, niềm tự hào của Đức Chúa Jesus sẽ là: “Trong tất cả những người Cha đã ban cho Con, Con không làm mất một người nào”. Trên thiên đàng sẽ không có một chiếc ngôi nào bị bỏ trống.

Ðức Chúa Trời đã chọn bao nhiêu người, thì Ðấng Christ cũng cứu chuộc bấy nhiêu; Ðức Thánh Linh đã kêu gọi bao nhiêu người tin Đức Chúa Jesus, thì cũng sẽ có bấy nhiêu người an toàn vượt qua vùng biển đã bị phân rẽ ra.

Không phải tất cả chúng ta đã đến được bờ bên kia. Một số đã vượt qua rồi, một số khác hiện đang vượt qua.  Toán tiền quân đã đến bờ bên kia. Chúng ta đang bước đi giữa vực sâu; ngày hôm nay, chúng ta đang theo sát Vị Chỉ Huy của chúng ta bước vào lòng biển. Chúng ta hãy vui lên: đoàn hậu quân rồi cũng đến nơi toán tiền quân hiện đã đến rồi; chẳng bao lâu nữa, người được chọn cuối cùng sẽ vượt qua biển; và lúc ấy, khi mọi người đã đến nơi an toàn, bản khải hoàn ca sẽ được hát vang.

Nhưng, nếu thiếu mất một người! Than ôi! Nếu có một gia đình được chọn bị bỏ lại, bài ca của những người được chuộc sẽ bị lạc mất hòa điệu đời đời; một số đàn cầm thiên đàng sẽ bị đứt dây, khiến người ta sẽ chẳng bao giờ dùng chúng để tạo ra những tiếng nhạc nữa!

Lạy Chúa!  Xin hướng dẫn con và ban ơn cho con để con có thể giúp cho cả gia đình con, cả dòng họ con nhận biết Chúa và được cứu.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top