Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cần Dấu Lạ

Cần Dấu Lạ

JesusPreaching

Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin (Giăng 4:48)

Chạy theo những phép lạ là một triệu chứng của tâm trạng bịnh hoạn nơi những người đã sống vào thời Chúa Jêsus; họ từ chối các thức ăn cứng mà chỉ chăm chú vào các phép lạ mà thôi. Họ không muốn nhận Tin Lành mà họ đang cần, lại nằng nặc đòi hỏi các phép lạ mà không phải lúc nào Chúa Jêsus cũng chịu thực hiện.

Hiện nay, thỉnh thoảng cũng có nhiều người đòi xem phép lạ, dấu lạ, nếu không, họ không chịu tin. Có người tự nhủ: “Tôi phải cảm thấy kinh hoàng tận nơi sâu thẳm nhứt của linh hồn, nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ tin Chúa Jêsus.” Nhưng nếu bạn chẳng bao giờ cảm thấy như thế – mà điều đó rất có thể xảy ra – thì sao? Bạn sẽ đi vào hỏa ngục với lòng oán hận Ðức Chúa Trời vì Ngài không đối xử với bạn như Ngài đã đối xử với những người khác chăng?

Có người lại nhủ thầm: “Nếu tôi thấy chiêm bao, hay cảm nhận một sự xúc động bất thường, mà tôi không biết là gì, thì tôi sẽ tin.” Nếu thế thì các bạn, là những người phàm không xứng đáng, lại mơ mộng rằng có thể bắt buộc Chúa của tôi tuân theo ý định của các bạn! Các bạn là những người hành khất đến trước cửa Ngài cầu xin sự thương xót, nhưng các bạn lại tưởng rằng mình là người cần phải lập ra các luật lệ về cách thức Ngài phải thực hành sự thương xót như thế nào. Các bạn tưởng là Ngài lại chịu tuân theo các điều kiện của bạn sao? Chủ tôi vốn có tinh thần rộng lượng nhưng cũng có một tấm lòng rất đế vương. Ngài không độc tài nhưng vẫn giữ quyền hành động tể trị của mình.

Thế thì, thưa quý độc giả thân mến, nếu đó là trường hợp của bạn, tại sao bạn lại đòi phép lạ, dấu lạ? Tin Lành tự nó không phải là một phép lạ, dấu lạ hay sao? Đó không phải là phép lạ của các phép lạ sao?  “Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho người nào tin Con ấy, sẽ không bị hư mất.” Chắc chắn lời quý giá: “Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí” và lời hứa trang trọng: “Kẻ nào đến cùng Ta, Ta không bỏ ra ngoài đâu” vốn trổi hơn các phép lạ và dấu lạ!

Cứu Chúa thành tín đáng được bạn tin cậy. Chính Ngài là sự chân thật. Tại sao bạn lại đòi hỏi bằng chứng về sự chân thật của Ðấng vốn chẳng bao giờ có thể nói dối? Chính ma quỉ còn tuyên bố rằng Ngài là Con Ðức Chúa Trời, thế thì bạn là ai mà lại không chịu tin Ngài?

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top