Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cần Dầu Thắp Sáng

Cần Dầu Thắp Sáng

lamp_02

Dầu thắp đèn (Xuất 25:6)

Hỡi linh hồn ta! Ngươi rất cần dầu, bởi vì nếu thiếu dầu, đèn của ngươi sẽ không thể cháy; và lúc ánh sáng tắt đi khi hết dầu, phần tim đèn tàn sẽ bốc khói và sẽ có mùi hôi. Từ nhân tánh của ngươi không hề lưu xuất dầu, do đó, chính ngươi phải tìm mua lấy dầu cho mình; nếu không, ngươi sẽ than khóc như những trinh nữ dại dột rằng: Ðèn tôi sắp tắt!

Thậm chí những cây đèn đã được cung hiến cho Nhà Chúa cũng không thể cháy nếu không có dầu. Đèn chiếu sáng trong Ðền Tạm vẫn cần có dầu; mặc dầu không hề bị một ngọn gió mạnh nào thổi vào, chúng vẫn cần được châm dầu. Nhu cầu của ngươi cũng y như vậy. Vào những lúc hạnh phúc nhất, ngươi vẫn không thể soi sáng được cho ai nếu dầu mới của ân điển không được chu cấp cho ngươi.

Không phải là dầu nào cũng có thể dùng cho công việc Chúa. Không phải loại dầu lửa mà người ta lấy ra rất nhiều từ lòng đất, cũng không phải dầu cá, hay dầu do các loại hạt ép ra là được chấp nhận đâu; nhưng chỉ có một loại dầu được chọn, đó là dầu ô-liu thượng hạng. Ân tứ giả bộ do đức hạnh bẩm sinh, ân tứ mà người ta nghĩ là do tay các thầy tế lễ, hay ân huệ tưởng tượng do các nghi lễ bề ngoài, sẽ chẳng bao giờ giúp ích cho người thánh đồ thật của Ðức Chúa Trời. Người ấy biết rằng Chúa sẽ không vui nhận các loại dầu đó dù có tuôn chảy như sông. Người ấy phải đến bàn ép dầu tại Ghết-sê-ma-nê, và từ chính Ðấng đã bị ép tại đó, người ấy nhận dầu cho chính mình.

Dầu ân điển của Tin Lành vốn thuần khiết, không cáu cặn; do đó, ánh sáng của ngọn đèn thắp bằng dầu ấy sẽ rất sáng và rất rõ ràng. Các Hội Thánh của chúng ta là những chân đèn bằng vàng; để soi sáng cho thế gian tối tăm, Hội Thánh cần phải có rất nhiều dầu thánh. Hãy cầu nguyện cho chính mình, cho quí vị mục sư truyền đạo, cho những Hội Thánh của chúng ta để chẳng bao giờ bị thiếu dầu cho việc tỏa sáng.

Lẽ thật, sự thánh khiết, niềm vui, tri thức, tình yêu – tất cả – là những tia sáng của ánh sáng thiêng liêng đó – nhưng chúng ta sẽ không thể chiếu ra ánh sáng nếu chính chúng ta không đích thân nhận được dầu do Thánh Linh của Ðức Chúa Trời cung cấp.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org (2013)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top