Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cần Chúa Mỗi Ngày

Cần Chúa Mỗi Ngày

Mỗi buổi sáng, họ ra lượm bánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:21)

Hãy chịu khó giữ lòng thuận phục ý chỉ tốt lành của Ðức Chúa Trời cách hoàn toàn, bạn sẽ vui mừng nhận được những niềm vui phong phú nhất không hề chấm dứt. Ðừng bao giờ thử sống bằng bánh ma-na đã cũ rồi, cũng đừng tìm sự tiếp trợ của Ai-cập. Mọi sự phải đến từ Đức Chúa Giê-xu, nếu không, bạn bị hư mất đời đời. Những lần xức dầu xưa cũ không đủ cho tâm linh bạn vẫn còn thấm nhuần; đầu bạn phải được xức bằng loại dầu mới từ chiếc sừng bằng vàng của nơi thánh, nếu không, tâm linh bạn sẽ không còn tỏa hào quang nữa.

Có thể hôm nay bạn đạt đến tột đỉnh, nhưng Ðấng đã đặt bạn ở đó phải giữ bạn luôn tại đó, nếu không, bạn sẽ tuột dốc nhanh vô cùng, nhanh hơn cả điều bạn có thể suy tưởng. Ngọn mà núi bạn đang đứng trên đó chỉ có thể vững chắc nếu Ngài đặt nó tại chỗ đó; nếu Chúa giấu mặt đi, bạn sẽ gặp nạn ngay.

Nếu Cứu Chúa muốn, thì không một cánh cửa sổ nào, mà qua đó bạn trông thấy ánh sáng thiên đàng, lại không thể bị Ngài khiến trở thành đen tối ngay lập tức. Giô-suê đã truyền lịnh cho mặt trời dừng lại, nhưng Chúa Giê-xu có thể khiến nó trở thành hoàn toàn tối đen. Chúa có quyền cất lấy niềm vui trong lòng bạn, ánh sáng của mắt bạn, sức mạnh của đời sống bạn; sự an vui của bạn nằm trong tay Ngài, và nếu Chúa muốn, nó sẽ rời khỏi bạn.

Việc phải lệ thuộc từng giờ vào Cứu Chúa của chúng ta đã được thiết lập để chúng ta cảm thấy, và nhìn nhận, rằng: Chúa chỉ cho phép chúng ta cầu xin bánh ăn hằng ngày, và Ngài chỉ hứa rằng “sức lực sẽ được ban cho chúng ta tùy các ngày của chúng ta.” Phải chăng như thế là tốt hơn cho chúng ta để chúng ta năng tới trước ngôi của Ngài và luôn luôn nhớ tới tình yêu của Ngài?

Ôi! Ân huệ đang tiếp tục cung ứng mọi nhu cầu cho chúng ta phong phú là dường nào, xin đừng ngăn chặn ân điển ấy bằng thái độ vô ơn. Trận mưa vàng chẳng bao giờ dứt, đám mây phước hạnh vẫn vần vũ lên trên nơi chúng ta đang ở.

Lạy Chúa Giê-xu, chúng con muốn quỳ dưới chân Ngài, ý thức rằng chúng con hoàn toàn không làm gì được ngoài Ngài; và trong mỗi đặc ân chúng con vinh dự nhận được, chúng con sẽ tôn thờ danh cao quý của Ngài và nhìn nhận tình yêu vô hạn của Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu Đính – 2012

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top