Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cần Biết Chúa Hơn

Cần Biết Chúa Hơn

Jesus_Bethesda
Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai (Giăng 5:13)

Năm tháng trôi nhanh cho những người đang có hạnh phúc và khỏe mạnh, nhưng 38 năm bệnh tật là những chuỗi ngày dài mõi mòn trong cuộc đời của người bị bệnh bại liệt khốn khổ này. Vì vậy, khi Đức Chúa Jesus chỉ phán một lời, chữa lành cho người ấy, lúc người đó đang nằm bên cạnh ao Bê-tết-đa, anh ta vui mừng và cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt.

Cũng vậy, một tội nhân bị tê liệt năm nầy qua tháng khác trong tuyệt vọng, từng mỏi mòn trông đợi sự cứu rỗi, sẽ ý thức được sự thay đổi khi Đức Chúa Jesus phán một lời quyền năng, mang lại niềm vui và sự bình an mà người ấy nhận được bởi đức tin. Những gian ác xấu ra quá lớn đã được cất đi cho nên không thể không nhận biết khi chúng đã được cất bỏ; quãng đời đã đánh mất thật khó quên cho nên cuộc sống còn lại không thể nào để cho vô dụng; và biến chuyển đó quá phi thường cho nên không thể nào không nhận biết.

Tuy nhiên con người khốn khổ đó đã không biết ai đã chữa lành cho mình; anh ta không biết tính cách thiêng liêng của thân vị Ngài, những chức vụ của Ngài, hay lý do đã khiến Ngài đến với nhân loại. Nhiều tấm lòng đã không nhận biết Đức Chúa Jesus dầu đã kinh nghiệm quyền năng của huyết Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không nên vội vàng kết án những người thiếu hiểu biết; nhưng nơi nào chúng ta thấy có đức tin đã cứu linh hồn người ta, chúng ta phải tin rằng sự cứu rỗi đã được ban ra. Ðức Thánh Linh khiến người ta ăn năn thống hối rất lâu trước khi Ngài khiến họ nên thánh. Và, ai tin điều mình biết chẳng bao lâu sẽ biết rõ hơn điều mình tin.

Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết cũng là điều không tốt bởi vì con người khốn khổ này đã bị người Pha-ri-si hành hạ đủ điều, và hoàn toàn không thể đối phó với những người ấy. Có khả năng để trả lời cho kẻ bắt bẻ là điều tốt, nhưng chúng ta không thể làm vậy nếu chúng ta không hiểu rõ ràng thấu đáo về Đức Chúa Jesus.

Dầy vậy, sự thiếu hiểu biết cũng được chữa lành ngay sau khi tật bệnh đã được chữa lành, bởi vì Chúa đã đến thăm anh ta tại đền thờ. Sau sự mặc khải đầy ân điển đó, người ta thấy anh ta làm chứng rằng chính Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho mình.

Lạy Chúa! Nếu Ngài đã cứu con, xin tự khải tỏ chính Ngài cho con, để con có thể công bố Ngài ra cho nhân thế.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinnlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top