Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Bông Trái Đầu Mùa

Bông Trái Đầu Mùa

ricefield_s
Chúng ta cũng là những người có trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh
(Rô-ma 8:23)

Quyền sở hữu hiện tại đã được công bố. Ngay chính lúc nầy, chúng ta đang có những trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh. Chúng ta có sự ăn năn là viên ngọc đầu tiên, có đức tin là viên trân châu vô giá, có hi vọng là ngọc bích của thiên đàng và có tình yêu là viên hồng ngọc quang vinh. Chúng ta đã được dựng nên mới trong Ðấng Christ nhờ công tác kiến hiệu của Thánh Linh Ðức Chúa Trời.

Ðiều này được gọi là trái đầu mùa vì nó đến trước nhất. Nếu bó lúa đầu mùa là sản vật đầu tiên của mùa gặt, thì đời sống thuộc linh, và mọi ân tứ tô điểm cho đời sống ấy, là những tác động đầu tiên của Thánh Linh Ðức Chúa Trời trong đời sống chúng ta.

Trái đầu mùa hứa hẹn một vụ mùa. Ngay khi người Do Thái gặt bông lúa đầu tiên, họ vui vẻ trông chờ giây phút chiếc xe sẽ kêu kèn kẹt vì quằn dưới sức nặng của những bó lúa. Ðối với anh em cũng vậy; lúc Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta những điều thánh khiết, đáng yêu, được chứng thực tốt, như là những kết quả công việc của Ðức Thánh Linh, đó chính là điềm tiên báo cho chúng ta về những vinh quang sắp đến.

Trái đầu mùa luôn luôn được Chúa kể là thánh, và bản chất mới của chúng ta, luôn với mọi năng lực của nó, là vật thiêng liêng, đã được biệt riêng cho Chúa. Ðời sống mới không phải là của chúng ta để chúng ta xem sự ưu tú của nó như công lao riêng của mình; nhưng đó là hình ảnh và công trình sáng tạo của Ðấng Christ, được định sẵn để làm rạng danh Ngài.

Tuy nhiên trái đầu mùa chưa phải là tất cả mùa gặt, và công tác của Ðức Thánh Linh trong chúng ta hiện nay chưa kết thúc – sự toàn hảo vẫn chưa đến. Chúng ta đừng khoe khoang là mình đã đạt mục tiêu rồi, vì bảo như thế là cho rằng bó lúa đầu mùa chính là năng suất của cả một năm. Chúng ta phải đói, khát, đeo đuổi theo sự công nghĩa, nôn nóng trông chờ ngày được cứu chuộc hoàn toàn.

Bạn đọc thân mến! Hãy mở miệng thật rộng tối nay thì Chúa sẽ ban cho tràn đầy. Hãy để những lợi ích hiện tại giục giã bạn ham mến thâu góp càng nhiều hơn những ân huệ của Chúa. Hãy nhủ thầm với chính mình cung hiến cho Chúa nhiều hơn, thì Chúa của bạn sẽ ban cho bạn điều đó, bởi vì Ngài có thể làm trổi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top