Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bóng Mây Tội Lỗi

Bóng Mây Tội Lỗi

Sky

Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi (Ê-sai 44:22)

Hãy suy xét thật kỹ điểm tương đồng của sự dạy dỗ: tội lỗi chúng ta giống như những đám mây. Mây có muôn hình, muôn màu sắc; tội lỗi chúng ta cũng vậy. Mây che khuất ánh mặt trời, khiến phong cảnh bên dưới đen mờ; cũng vậy, tội lỗi che khuất chúng ta với ánh sáng của mặt Chúa, khiến chúng ta ngồi dưới bóng của sự chết.

Tội lỗi và mây đều do đất sinh ra, mọc lên từ các vũng bùn trong tự nhiên; và khi đã chất chứa đầy đủ, nó sẽ đe dọa trở thành giông bão. Điều đáng tiếc, tội lỗi lại không giống những đám mây tạo ra những cơn mưa rào ấm áp; trái lại, chỉ đe dọa gây lụt lội kèm theo sự hủy diệt tàn bạo. Ôi! Những đám mây đen của tội lỗi! Linh hồn ta làm sao có được cảnh đẹp trời nếu các ngươi vẫn còn đó?

Xin mắt chúng ta hãy vui vẻ nhìn chăm vào hành động đáng chú ý trong ơn thương xót của Ðức Chúa Trời là việc “xóa” đi. Chính Ðức Chúa Trời xuất hiện trong bối cảnh đó, và do lòng nhân ái thiên thượng, thay vì bày tỏ cơn thạnh nộ, lại bộc lộ ân điển của Ngài: Ngài cất đi tình trạng đen tối ấy và giải quyết ngay lập tức, không phải bằng cách thổi cho đám mây bay đi, nhưng đã xóa bỏ tận diệt một lần đủ cả.

Ðối với người đã được xưng công chính, không còn một tội lỗi nào tồn tại có thể kiện cáo người ấy; cách giải quyết tuyệt vời tại thập tự giá đã cất tội lỗi khỏi người ấy đời đời. Tuyệt đỉnh của hành động vĩ đại ấy đã được thực hiện tại đồi Gô-gô-tha một cách trọn vẹn và hữu hiệu, nhờ đó tội lỗi của tất cả những người được chọn đã được cất bỏ vĩnh viễn.

Về phương diện thực tế, xin chúng ta tuân theo mạng linh đầy ân điển là “Hãy trở lại cùng ta.” Tại sao các tội nhân đã được tha thứ lại còn sống xa cách Ðức Chúa Trời của họ? Nếu chúng ta đã được tha thứ tất cả tội lỗi, xin đừng để sự sợ hãi từ luật pháp ngăn trở chúng ta dạn dĩ đến với Chúa.

Ai đã sa ngã thì nên khóc lóc về tội lỗi của mình nhưng xin đừng miệt mài trong địa vị ấy. Nhờ quyền năng của Ðức Thánh Linh, hãy cương quyết chiến đấu trở lại nơi gần nhất trong mối tương giao với Chúa. Lạy Chúa! Xin phục hồi chúng con ngay đêm nay.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 1/2013

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top