Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Bỏ Ngài Chạy Trốn

Bỏ Ngài Chạy Trốn

sheeps_13
Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi
(Ma-thi-ơ 26:56)

Ngài chẳng bao giờ bỏ rơi họ, nhưng trong sợ hãi hèn nhát, lo cho mạng sống của mình, họ đã bỏ Ngài ngay lúc Ngài bắt đầu chịu thương khó.

Ðây là một minh họa dạy về tình trạng yếu đuối dễ vấp phạm của tất cả các tín hữu; nếu họ bị bỏ một mình; họ chỉ là một con chiên không hơn không kém, chỉ biết bỏ chạy khi sói đến. Họ đều đã được cảnh cáo về nguy hiểm sắp đến, và đều hứa là thà chết chớ không bỏ Thầy; nhưng thình lình họ hoảng sợ, và đã quay gót chạy dài.

Rất có thể chính tôi sáng nay đã quyết định trong tâm trí rằng tôi sẽ chịu đựng thử thách vì danh Chúa, và tôi hình dung rằng chắc chắn mình sẽ chứng tỏ một lòng tận trung; nhưng rồi tôi phải ghét chính mình vì đã phạm cùng một tội vô tín là cũng bỏ Chúa như những Sứ Đồ đã bỏ Ngài. Hứa một điều nhưng lại làm một điều khác.

Thật là một vinh dự đời đời nếu họ đã đứng bên phải Đức Chúa Jesus một cách dũng cảm, nhưng họ đã chạy trốn cái vinh dự ấy.   Xin giữ cho con đừng bắt chước họ! Họ có thể ở gần ai để được an toàn hơn là đứng bên cạnh vị Thầy của mình, là Ðấng có thể gọi ngay mười hai đạo quân thiên sứ đến? Nhưng họ đã bỏ chạy khỏi chỗ an toàn đích thực ấy.

Lạy Ðức Chúa Trời! Xin đừng để con cũng chơi trò điên dại như vậy. Ân điển thiên thượng có thể khiến kẻ hèn nhát trở thành dũng cảm. Nếu Ðức Chúa Trời muốn thì tim đèn ngún khói sắp tàn có thể cháy bùng lên trên bàn thờ. Chính những vị Sứ Đồ nhát như thỏ kia đã trở thành dũng mãnh như sư tử sau khi Ðức Thánh Linh giáng trên họ; cũng vậy, Ðức Thánh Linh có thể biến tâm linh nhu nhược hèn nhát của tôi trở thành mạnh mẽ, dũng cảm để xưng nhận Chúa của tôi, và làm nhân chứng cho chân lý của Ngài.

Cứu Chúa đã đau lòng biết bao khi thấy những người bạn của Ngài thiếu đức tin như thế. Đây là một vị đắng trong chén của Ngài nhưng Ngài đã uống cạn nó rồi; vì vậy tôi không nên đổ thêm vào đó một giọt nào nữa. Nếu tôi quên Chúa, tôi sẽ đóng đinh Ngài một lần nữa, khiến Ngài bị sỉ nhục tỏ tường.

Lạy Ðức Thánh Linh đáng tôn ngợi! Xin giữ con khỏi một kết thúc hổ nhục như vậy.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top