Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bàn Tay Của Chúa

Bàn Tay Của Chúa

Bàn Tay Của Chúa

Buổi chiều … tay Ðức Giê-hô-va đặt trên tôi (Ê-xê-chi-ên 33:22)

Có thể đây là trường hợp bị trừng phạt; nếu như vậy, hãy tìm hiểu lý do của sự thăm viếng này; hãy nhận lấy ngọn roi và lắng nghe lời của Ðấng đã dùng đến nó.  Tôi không phải là người duy nhất đã bị đòn vào ban đêm, cho nên cần vui vẻ chịu đựng đau đớn và cố gắng chú tâm rút tỉa những bài học hữu ích từ đó.

Nhưng tay Chúa có thể giáng xuống theo một cách khác: nhằm thêm sức cho linh hồn, và nâng cao tâm linh để hướng về những điều vĩnh cửu. Ước gì tôi cảm nhận được Chúa đối xử trong ý nghĩa đó!  Cảm nhận được hiện diện thiên thượng ở bên trong, linh hồn bay bổng lên trời như nương trên cánh phụng hoàng. Những lúc như thế, chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui trong tâm linh, quên đi mọi lo âu phiền não trên đất; cõi vô hình đến gần thì cõi hữu hình sẽ không còn quyền lực với ta nữa; thân xác nô lệ phải đứng chờ dưới chân núi trong khi tâm linh chủ tể đang ở trên cao để thờ phượng trước hiện diện của Chúa.

Ước gì đêm nay, tôi được ban cho cơ hội có thì giờ thánh khiết trong mối tương giao thiên thượng với Chúa! Chúa cho biết là tôi rất cần điều đó. Những điều đáng yêu quý trong tôi đã hao mòn, những tánh xấu gây tàn hại lộng hành trong tôi, đức tin của tôi yếu đuối, lòng tin kính của tôi nguội lạnh. Tất cả những điều vừa kể là lý do khiến Chúa cần đặt bàn tay chữa lành bệnh tật của Ngài trên tôi. Bàn tay Ngài có thể làm tiêu tan sức nóng cháy của trán tôi, có thể khiến cho con tim hồi hộp của tôi thôi đập mạnh một cách hỗn loạn. Cánh tay phải quang vinh của Ngài đã dựng nên thế giới, có thể tái tạo tâm trí tôi; bàn tay không bao giờ mỏi mệt của Ngài đang nâng đỡ những cột trụ khổng lồ của trái đất, có thể nâng đỡ tâm linh tôi; bàn tay yêu thương từng ấp ủ tất cả các thánh đồ có thể ve vuốt tôi; và bàn tay mạnh mẽ từng đập tan nát kẻ thù, có thể chế phục các tội lỗi tôi.

Như vậy, tại sao tối nay tôi lại không cảm thấy bàn tay ấy chạm đến tôi? Hỡi linh hồn ta! Hãy đến thưa với Ðức Chúa Trời bằng một lời nài xin tha thiết rằng: Bàn tay của Đức Chúa Jesus đã bị đâm thủng để cứu chuộc ngươi; chắc chắn ngươi sẽ thấy cùng một bàn tay đã từng chạm đến Ða-ni-ên, khiến ông quỳ xuống để nhìn thấy khải tượng của Ðức Chúa Trời, cũng sẽ chạm đến chính ngươi.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top