Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bánh Chưa Quay

Bánh Chưa Quay

“Ép-ra-im khác nào bánh chưa quay” (Ô-sê 7:8)

Chiếc bánh chưa trở thì còn sống một bên. Đó là tình trạng của Ép-ra-im. Như bánh chưa quay, ân điển Đức Chúa Trời vẫn chưa chạm đến Ép-ra-im trên mọi phương diện; mặc dầu chi tộc này có vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn chống lại Ngài ở nhiều điểm.

Hỡi linh hồn ta, có phải đây là lời cảnh cáo cho chính ngươi? Hãy xem xét có phải ngươi đang ở trong trường hợp tương tự như vậy hay không? Ngươi có chú tâm về mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ngươi chăng? Ân điển của Đức Chúa Trời có xuyên qua tâm khảm của ngươi để ngươi nhận biết Ngài đang vận hành, tác động trong mọi khả năng, mọi hoạt động, mọi lời nói, và mọi tư tưởng của ngươi chưa?

Mục tiêu của sự cầu nguyện của mỗi tín hữu là hướng về sự thánh hóa tâm thần, linh hồn và thân thể. Dầu mức độ thánh hóa của mỗi người không thể đạt đến chỗ trọn vẹn, nhưng ảnh hưởng của Chúa trên đời sống bạn vẫn phải phổ quát trong mọi hành động. Không thể có tình trạng dường như thánh khiết ở một nơi này mà tội lỗi lại ngự trị ở một chỗ khác; nếu vậy, chính bạn cũng là một chiếc bánh chưa quay.

Banh Chua Quay

Chiếc bánh không trở, thì chẳng bao lâu mặt ở gần lửa sẽ bị cháy khét. Dầu không ai có thể đạt đến trình độ quá đạo đức, một số ngươi dường như bị cháy khét vì sốt sắng quá đáng về một phần chân lý họ đã nhận được; hoặc họ bị cháy thành than vì sự khoe khoang, như người Pha-ri-si phô trương những hành vi tôn giáo theo cách của họ.

Một bề ngoài tự hào có mức độ thánh khiết cao là hậu quả của một tình trạng thiếu vắng đức tin căn bản. Vị thánh đồ trước công chúng, có thể là ma quỉ ở nơi kín đáo riêng tư. Ban ngày người ấy là bột trắng nhưng ban đêm lại là lọ đen. Chiếc bánh bị cháy khét ở một mặt là chiếc bánh sống ở mặt kia.

Lạy Chúa! Nếu đó là tình trạng của con, xin Ngài hãy quay con trở lại! Hãy quay bản tánh chưa thánh hóa của con về ngọn lửa tình yêu của Ngài, cho con cảm nhận sức nóng từ ánh lửa thiêng liêng của Ngài; và để cho mặt cháy nám của con nguội bớt đi khi con học biết được nhiều điều, lúc con bị đưa xa khỏi ngọn lửa thiên đàng. Xin đừng để con trở thành một con người phân tâm, nhưng biết hoàn toàn nép mình dưới ảnh hưởng của quyền năng và ân điển tể trị của Ngài; vì con biết rằng: nếu con cứ bị bỏ mặc như chiếc bánh không quay – nếu cả hai mặt của con không được tiếp xúc đồng đều với ân điển của Ngài – thì chắc con sẽ bị thiêu hủy trong ngọn lửa đời đời.

Charles H. Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành
Ngày 4/2/2012

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top