Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Ân Điển Dạt Dào

Ân Điển Dạt Dào

JesusHealsWoman

Khi Ðức Chúa Giê-xu đang đi (Lu-ca 8:42)

Đức Chúa Giê-xu đang đi giữa đám đông đến nhà Giai-ru để cứu con gái vị quan nầy từ chết sống lại, nhưng Ngài vốn giàu lòng nhân từ, nên cũng làm phép lạ khác dọc đường. Trong khi cây gậy của A-rôn chớm nở một phép lạ chưa hoàn tất, nó đã sản sinh ra một mùa thu hoạch hạnh nhân chín rộ những tình thương trọn vẹn.

Nếu chúng ta có một vài dự định gì, chúng ta liền ra đi để hoàn thành ý định ấy; bởi vì đối với chúng ta như thế là quá đủ, và phung phí năng lực dọc đường là việc thiếu thận trọng. Muốn nhanh chóng cứu vớt một người bạn đang bị chìm, chúng ta không dám phí sức để giúp một người khác đang lâm nguy trong hoàn cảnh tương tự. Một cây chỉ sanh ra một loại trái là đủ; và đối với con người, chỉ làm trọn sứ mạng đặc biệt mà mình đã được kêu gọi.

Tuy nhiên, quyền năng và sứ mạng của Chúa chúng ta là vô hạn. Ngài vốn có ân điển dồi dào. Như mặt trời vẫn liên tục phát ra những tia sáng trong khi xoay quanh quỹ đạo, hành trình của Chúa cũng rạng rỡ sự nhân từ. Ngài là mũi tên của tình yêu, bay rất nhanh, chẳng những đạt đến mục tiêu đã định, mà còn làm thơm bầu không khí chung quanh đường bay của nó. Ðức hạnh luôn luôn lưu xuất từ Đức Chúa Giê-xu, như hương thơm lan tỏa ra từ những đóa hoa, và nó sẽ cứ từ Ngài tỏa lan, như nước tuôn trào từ dòng suối lấp lánh.

Chân lý nầy đã đem đến cho chúng ta sự khích lệ vui thỏa biết bao!  Nếu Chúa chúng ta vốn sẵn sàng để chữa lành kẻ đau yếu, ban phước cho người có cần như vậy, thì hỡi linh hồn ta, đừng chậm trễ, nhưng hãy ra đứng bên vệ đường nơi Ngài sẽ đi qua, để Ngài sẽ mỉm cười với ngươi. Ngài đã ban phước dồi dào như vậy, thì ngươi đừng hà tiện lời cầu xin.

Ngay bây giờ, hãy nhiệt thành chú tâm vào lời của Ngài, và bất cứ lúc nào Ngài dùng lời ấy để phán dạy lòng bạn. Hãy đến gặp Ngài bất cứ nơi nào Ngài có mặt, để bạn nhận được phước hạnh của Ngài. Lúc Ngài hiện diện để chữa bịnh, Ngài há không chữa lành cho bạn sao? Chắc chắn, Ngài đang hiện diện, ngay bây giờ, vì Ngài luôn luôn đến với những tấm lòng cần đến Ngài. Bạn không cần đến Ngài sao? Ôi! Ngài biết rõ điều đó là dường nào!

Lạy con vua Ða-vít! Xin quay mắt đoái thương kẻ bối rối hiện đang ở trước mặt Ngài, và thỏa nguyện cho người đang khẩn xin Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2014)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top