Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh – Crown Him With Many Crowns

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh – Crown Him With Many Crowns

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
Nguyên tác: Crown Him With Many Crowns

Lời: Matthew Bridges
Nhạc: George Job Elvey (1816–1893)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  – 
Bài số 10

Crown Him with Many Crowns

1. Crown Him with many crowns,
The Lamb upon His throne;
Hark! How the heav’nly anthem drowns
All music but its own!
Awake, my soul and sing
Of Him Who died for thee,
And hail Him as thy matchless King
Through all eternity.

2. Crown Him the Lord of love!
Behold His hands and side—
Rich wounds, yet visible above,
In beauty glorified.
No angel in the sky
Can fully bear that sight,
But downward bends His wond’ring eye
At mysteries so bright.

3. Crown Him the Lord of life!
Who triumphed o’er the grave,
Who rose victorious in the strife
For those He came to save.
His glories now we sing,
Who died, and rose on high,
Who died eternal life to bring,
And lives that death may die.

4. Crown Him the Lord of heav’n!
One with the Father known,
One with the Spirit through Him giv’n
From yonder glorious throne,
To Thee be endless praise,
For Thou for us hast died;
Be Thou, O Lord, through endless days
Adored and magnified.

Hiến Vương Miện

1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh,
Hiến vương miện kể muôn ngàn,
Cùng reo vang khúc hoan ca hòa thanh,
Lấp bao tiếng hát thế gian;
Khá hát lên linh hồn hỡi,
Chúc Đấng thay người chịu chết,
Chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi,
Hát khúc hoan ca bất tuyệt.

2. Nguyền tụng ngợi Vua nhân ái,
Hiến vương miện rất huy hoàng;
Kìa, xem thương tích tay, chân nào sai,
Chiếu ra ánh sáng hiển vang!
Những dấu đinh kia lòa chói,
Khiến mắt thiên binh đều quáng,
Trước ánh sáng thánh vết thương bừng soi,
Cúi xuống che mặt phục toàn.

3. Nguyền tụng ngợi Vua muôn thuở,
Hiến vương miện Chúa muôn đời,
Dựng nên tinh tú, yên định địa cơ,
Chẳng ai tả hết đức uy!
Cứu Chúa thay tôi chịu chết,
Chính Đấng muôn vật tụng tán,
Vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết,
Suốt muôn thu không suy tàn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top