Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Để Hiểu Lời Chúa

Để Hiểu Lời Chúa

BiblePrayer_04

Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? (Công-vụ các Sứ-đồ 8:30)

Chúng ta có thể trở thành những giáo sư giỏi để dạy người khác và khó bị các ngọn gió giáo lý đưa đi đây đi đó nếu chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết tinh tường về Lời của Ðức Chúa Trời nhiều hơn.  Vì Ðức Thánh Linh là Tác giả của Kinh Thánh, Ngài là Ðấng duy nhất có thể soi sáng chúng ta hiểu đúng Kinh Thánh. Chúng ta phải luôn luôn cầu hỏi Ngài, xin Ngài hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật.

Lúc Tiên tri Ða-ni-ên muốn giải nghĩa giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa, ông đã làm gì? Ông đã biệt riêng chính mình thiết tha cầu xin Ðức Chúa Trời làm sáng tỏ khải tượng ấy. Trong khải tượng tại đảo Bát-mô, Sứ đồ Giăng đã thấy một quyển sách được niêm phong bằng bảy dấu ấn mà không có ai xứng đáng mở ra hay nhìn vào. Sau đó, quyển sách được Sư Tử của Chi phái Giu-đa, Ðấng đã chiến thắng, mở ra. Tuy nhiên trước đó, có lời chép rằng: “Tôi đã khóc dầm dề” Nước mắt của Sứ đồ Giăng, những lời cầu nguyện, là những chiếc chìa khóa thiêng liêng để quyển sách bị cuốn lại được mở ra,

Vì thế, nếu vì lợi ích riêng của bạn và của nhiều người khác, bạn muốn được “đầy dẫy sự thông biết ý chỉ của Ðức Chúa Trời trong mọi vấn đề khôn ngoan và hiểu biết thuộc linh,” xin nhớ rằng cầu nguyện là phương pháp hay nhất để bạn nghiên cứu Kinh Thánh. Cũng như Ða-ni-ên, bạn sẽ hiểu được giấc mộng và giải nghĩa nó khi bạn biết tìm cầu Ðức Chúa Trời. Cũng như Giăng, sau khi bạn đã khóc thật nhiều, bạn sẽ thấy bảy dấu ấn niêm phong chân lý quý báu được phá bỏ.

Nếu không dùng búa để đập tảng đá thật kiên trì, nó sẽ chẳng bao giờ vỡ ra; nhưng người muốn đập vỡ đá phải quỳ gối xuống. Hãy sử dụng búa thật chăm chỉ; hãy quỳ xuống để cầu nguyện, thì sẽ không có một giáo lý cứng như đá nào của lời mặc khải đem lại lợi ích cho sự hiểu biết của bạn mà không vỡ ra thành những mảnh nhỏ dưới việc thực hành cầu nguyện và đức tin.

Bạn có thể mở ra một hướng đi cho bất cứ chuyện gì bằng cây đòn bẫy của sự cầu nguyện. Tư tưởng và lý luận giống như những cây nêm bằng thép để giữ chặt chân lý; nhưng lời cầu nguyện là chiếc đòn bẫy để cạy chiếc rương sắt chứa sự huyền nhiệm thiêng liêng mở toang ra, để chúng ta có thể nhận những báu vật giấu kín bên trong.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top