Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Sẽ Bảo Vệ

Chúa Sẽ Bảo Vệ

Hammer_01Ðoạn Ðức Giê-hô-va cho ta xem bốn người thợ rèn (Xa-cha-ri 1:20)

Trong khải tượng được mô tả trong chương nầy, vị tiên tri đã nhìn thấy có bốn cái sừng thật đáng sợ. Chúng xô bên nầy, đẩy bên kia; đánh hạ kẻ mạnh nhứt, hùng mạnh nhứt; và nhà tiên tri đã hỏi: Những vật ấy là gì? Câu trả lời: Đó là những sừng sẽ làm tan tác dân Do Thái.

Vị tiên tri đã thấy trước mặt mình một biểu tượng của những quyền lực đã đàn áp Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Có bốn cái sừng, Hội Thánh bị tấn công từ bốn phía – cho nên nhà tiên tri kinh hoàng là phải. Nhưng thình lình trước mặt ông cũng xuất hiện bốn người thợ rèn. Ông hỏi: Những người nầy sẽ làm gì? Ðó là những người mà Ðức Chúa Trời đã tìm ra để đập tan những cái sừng kia ra từng mảnh.

Ðức Chúa Trời luôn luôn tìm được người làm công việc Ngài, và Ngài sẽ tìm ra họ đúng lúc. Trước đó, vị tiên tri không thấy những người thợ rèn vì lúc đó không có việc gì cho họ làm cả; nhưng mấy cái sừng vừa xuất hiện, thì kế đó, mấy người thợ rèn cũng xuất hiện.

Hơn nữa, Ðức Chúa Trời cũng tìm được đủ số người. Không phải Ngài chỉ tìm thấy ba người thợ rèn, nhưng là bốn; có bốn cái sừng thì phải có bốn người thợ.

Ðức Chúa Trời cũng tìm được người thích ứng với công việc; không phải là bốn người cầm bút để viết; không phải là bốn kiến trúc sư để vẽ họa đồ; nhưng là bốn người thợ rèn để làm những công việc nặng nhọc.

Thưa bạn là người đang run rẩy sợ sệt trước hòm bảng chứng của Ðức Chúa Trời: Hãy vững lòng! Lúc mấy cái sừng hoành hành dữ dội nhứt thì có những người thợ rèn. Bạn không cần phải băn khoăn về sự yếu ớt của Hội Thánh trong bất cứ giai đoạn nào. Có thể trong nơi ẩn khuất nào đó một nhà cải chánh kiên cường đang vươn lên, và sẽ làm rúng động các quốc  gia; những Chrysostom có thể xuất hiện giữa những ngôi trường rách nát của chúng ta, và những Augustines có thể xuất hiện giữa bóng tối dày đặt trong những nơi nghèo nàn hơn hết của Luân Ðôn.

Chúa biết nơi nào để tìm người. Ngài có vô số những người hùng mạnh đang ẩn phục; và khi nghe khẩu lịnh của Ngài, họ sẽ xông vào cuộc chiến vì “đây là trận chiến của Ðức Giê-hô-va,” và chính Ngài sẽ giành chiến thắng.

Vì thế, chúng ta hãy trung tín gần bên Cứu Chúa; và Ngài, đến lúc thuận tiện, sẽ đứng lên bảo vệ chúng ta; dầu là trong ngày mà cá nhân chúng ta cần, hay là vào giai đoạn mà Hội Thánh của Ngài bị lâm nguy.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top