Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cầu Hỏi Chúa

Cầu Hỏi Chúa

BiblePrayer_02

Ða-vít cầu vấn Ðức Giê-hô-va  (II Sa-mu-ên 5:23)

Lúc Ða-vít cầu hỏi Ðức Giê-hô-va sau khi ông vừa đánh bại dân Phi-li-tin và thu được một chiến thắng lớn. Dân Phi-li-tin đã kéo một đạo quân rất đông đến, nhưng nhờ Ðức Chúa Trời phù hộ, Ða-vít đã khiến chúng vỡ chạy dễ dàng. Tuy nhiên, hãy chú ý là chúng đã trở lại một lần nữa; nhưng Ða-vít không đi giao chiến với chúng trước khi cầu hỏi Ðức Giê-hô-va.

Ông đã thắng một lần rồi, và như nhiều người khác, ông có thể tự nhủ: “Ta sẽ thắng nữa! Chắc chắn rằng ta đã thắng một trận rồi, thì trận nầy ta cũng sẽ chiến thắng. Như vậy còn trì hoãn trông chờ tay Ðức Giê-hô-va trợ giúp làm gì?” Nhưng Ða-vít đã không hành động như thế. Ông đã nhờ sức Chúa để thắng một trận rồi; và ông không mạo hiểm xông vào đánh một trận khác nếu chưa cầu hỏi Chúa y như vậy. Ông cầu hỏi Chúa: “Con có nên đi đánh chúng một lần nữa không?” Rồi ông chờ đợi cho đến khi Ngài ban một dấu hiệu cho ông.

Hãy học nơi Ða-vít! Đừng bước đi nếu không có Ðức Chúa Trời cùng đi. Thưa bạn là người tin Chúa! Nếu bạn muốn biết đâu là con đường nhiệm vụ, hãy lấy Ðức Chúa Trời làm la bàn. Nếu bạn muốn điều khiển con thuyền của bạn qua cơn sóng gió tối đen, hãy trao bánh lái cho Ðấng Toàn Năng. Nhiều tảng đá ngầm nguy hại có thể tránh được, nếu chúng ta chịu giao tay lái cho Cha chúng ta; nhiều bãi ngầm và cồn cạn chúng ta sẽ thoát được, nếu chúng ta chịu để ý chỉ tối cao của Ngài quyết định và điều khiển.

Người tín đồ Thanh giáo đã nói: “Cơ Đốc nhân nào muốn tự mình làm công việc khắc chạm, chắc chắn người ấy sẽ làm đứt tay mình.” Đó là một chân lý quan trọng. Một nhà thần học xưa cũng nói: “Ai đi trước trụ mây thần hựu của Ðức Chúa Trời là người ấy bước vào một cuộc phiêu lưu ngu dại,” và đúng như vậy. Chúng ta phải chú ý đến những dấu hiệu thần hựu từ Ðức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta; và nếu Ngài đến chậm, chúng ta cũng phải dừng lại cho đến khi nào thấy rõ các dấu hiệu thần hựu ấy.

Người nào đã đi trước sự hướng dẫn thần hựu của Ðức Chúa Trời, nên vui lòng chạy trở lại. “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi.” Ðó là lời hứa của Ðức Chúa Trời cho dân sự Ngài.  Chúng ta nên trao mọi bối rối mình cho Chúa, và thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa! Ngài muốn con làm gì?”

Xin đừng rời khỏi phòng bạn sáng nay, mà không cầu vấn Ðức Giê-hô-va.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top