Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Con Sẽ Không Rúng Động

Con Sẽ Không Rúng Động

Ca khúc: Con Sẽ Không Rúng Động
Trình bày: Hoàng Đức, Isaac Thái, Phương Lý

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

I planted Liatris ligulistylis to attract monarch butterflies to my garden. These monarchs lingered on the flowers just long enough for me to take the photo.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top