Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cơn Mưa Phước Lành (Hòa Lan)

Thánh Ca: Cơn Mưa Phước Lành (Hòa Lan)

Tựa đề: Cơn Mưa Phước Lành
Tựa đề Hòa Lan: Er komen stromen van zegen
Nguyên tác: There Shall be Showers of Blessing

Lời: Daniel W. Whittle
Nhạc: James McGranahan
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 202

Er komen stromen van zegen

1. Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd, 
Stromen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk die gelooft. 

Koor:
Stromen, stromen van zegen, 
Komen als plasregens neer.
Nu valen drupp’len reeds neder 
Zend ons die stromen, O Heer.

2. Er komen stromen van zegen, 
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn. 
Op de valeien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn. 

3. Er komen stromen van zegen, 
Zend ons de Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z’ ons voortdurend, O Heer. 

Cơn Mưa Phước Lành

1. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Lời vàng từ lòng yêu hứa ban,
Dồi dào nguồn phước mát mẻ hồn linh,
Do Giê-xu tuôn tràn lai láng.

Điệp Khúc
Chính mưa phước ơn hồng,
Chúng con đang mong chờ mưa ấy;
Chúa biết rõ chúng con đang chờ trông.
Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.

2. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Đượm nhuần lòng này bao phước thiêng;
Tràn trề từ trũng chảy quanh đồi xanh,
Cơn mưa to nghe ầm vang tiếng.

3. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Nhiệt thành cầu Ngài mau đổ mưa;
Tràn đầy lòng suối phước hạnh diệu vinh,
Ban mưa cho như lời tuyên hứa.

4. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Vào lòng nào ngày đêm tín trung;
Gội nhuần nguồn phước mát mẻ hồn linh,
Luôn kêu xin Cha! Đừng nao núng.

5. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Nguyền giờ nầy được mưa chứa chan;
Đồng lòng toàn thể xưng nhận tội danh,
Nhân danh Giê-xu cầu mưa giáng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top