Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:39-44

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:39-44

rivernsea_06s
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 27:39-44

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn dự tính và chuẩn bị chu đáo để làm một việc gì nhưng khi thực hiện vẫn gặp thất bại hay không?  Chuyện gì đã xảy ra?  Tại sao?  Bạn học được gì qua kinh nghiệm đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đến sáng, họ nhận biết điều gì (27:39)?  Họ quyết định làm gì (27:40)?  Điều gì đã xảy ra?  Lý do nào con tàu lại bị mắc cạn (27:41)?
  2. Những người lính dự định làm gì?  Vì sao (27:42)?  Viên sĩ quan chỉ huy quyết định như thế nào (27:43)?  Động lực nào khiến ông làm như vậy (27:3, 21-26, 33-36, 43)?
  3. Mọi người đã làm gì và kết quả như thế nào (27:44)?  Nếu bạn là một trong những người này, bạn nghĩ gì khi bạn đặt chân lên bờ bình an?  Bạn nghĩ gì về Đức Chúa Trời của Phao-lô, là Đấng hứa sẽ giải cứu tất cả mọi người trên tàu, trong đó có bạn (27:24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Các thủy thủ đã dự tính trước khả năng con tàu bị có thể mắc cạn và họ đã làm những gì họ có thể làm để phòng ngừa nhưng cuối cùng con tàu vẫn bị mắc cạn.  Điều này nhắc nhở bạn điều gì?
  2. Chúa không đưa thẳng đoàn người vào bờ nhưng khiến con tàu mắc cạn để họ phải lội vào bờ. Trong cuộc sống, làm thế nào để bạn nhận biết đâu là phần của Chúa và đâu là phần của bạn trong giải pháp mà Chúa muốn giải cứu bạn khỏi cơn giông tố trong cuộc đời của bạn?
  3. Cách cư xử của Sứ đồ Phao-lô suốt chuyến đi đã ảnh hưởng trên quyết định của viên sĩ quan.  Điều này nhắc nhở bạn như thế nào về cách cư xử của người tin Chúa giữa vòng những người chưa tin Chúa?
  4. Hoàn cảnh khó khăn nhất mà bạn đã từng đối diện là gì?  Kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô có thể giúp bạn như thế nào trong hòan cảnh đó?
  5. Chúa đã giải cứu bạn qua những giông tố nào trong cuộc đời?  Bạn đã dùng cuộc đời được Chúa giải cứu để làm gì? Bạn đã làm gì để bày tỏ lòng tri ân về sự giải cứu của Chúa?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top