Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:27-38

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:27-38

sailboat_10

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 27:27-38

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc gặp khó khăn chung với nhiều người, có bao giờ bạn có ý định trốn thoát một mình không?  Tại sao?  Chuyện gì đã xảy ra?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trận bão kéo dài bao lâu? Lúc đó, họ biết điều gì (27:27)?  Họ đã làm gì (27:28-29)?
  2. Các thủy thủ trên tàu dự định làm gì (27:30)? Sứ đồ Phao-lô đã khuyên viên sĩ quan La Mã điều gì (27:31)? Những người lính đã làm gì (27:32)?
  3. Trong lúc chờ đợi trời sáng, Sứ đồ Phao-lô khuyên những người cùng đi làm gì (27:33-34)?  Ông đã hành động như thế nào (27:35)?  Điều đó đã đem lại ảnh hưởng như thế nào (27:36)?
  4. Có bao nhiêu người trên chuyến tàu (27:37)?  Họ đã làm gì trước khi dự định đưa tàu vào bờ (27:38)?  Tại sao họ lại bỏ những vật đó vào lúc này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong hoàn cảnh khó khăn, có những người, giống như một số thủy thủ trên tàu, chỉ muốn cứu chính mình nhưng không nghĩ đến sự giải cứu những người khác. Có bao giờ bạn suy nghĩ hoặc hành động tương tự như vậy không? Điều gì có thể giúp bạn vượt qua suy nghĩ hay hành động ích kỷ đó?
  2. Chiếc xuồng đã được cố gắng gìn giữ trong suốt trận bão (27:16) nhưng lúc tàu đến gần bờ, chiếc xuồng lại bị cắt bỏ vì có thể được xử dụng sai mục đích.  Những phương tiện nào trong cuộc đời của bạn có thể bị dùng cho những mục đích không đúng mà bạn cần phải cắt bỏ? Những bao lúa mì nào bạn cưu mang lâu nay cũng cần được vứt bỏ nhằm giúp con tàu của bạn không bị chìm sâu có thể chạy vào bờ bình an?
  3. Nếu bạn sống trong một cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn, sứ điệp nào Chúa muốn bạn truyền đạt cho họ?
  4. Việc Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện tạ ơn Chúa và bẻ bánh – giống như cử hành lễ Tiệc Thánh – trước mặt nhiều người chưa tin Chúa, đã đem lại sự khích lệ cho họ. Hội Thánh của bạn có thể làm gì để vừa thể hiện đức tin nơi Chúa, đồng thời đem lại sự khích lệ cho những người đang đối diện với khó khăn chung quanh Hội Thánh của bạn?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top