Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:13-26

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:13-26

lighthouse_04

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 27:13-26

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đối diện với hoàn cảnh khiến bạn phải tuyệt vọng không?  Điều gì đã xảy ra? Có ai đã khích lệ bạn trong hoàn cảnh đó không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi gió nam bắt đầu thổi, họ nghĩ gì và đã làm gì (27:13)?  Chuyện gì đã xảy ra (27:14)? Họ làm gì (27:15)?  Kết cuộc như thế nào (27:16)?
  2. Khi gặp bão, họ cố gắng giữ điều gì?  Vì sao (27:17)?  Ngày thứ hai trong cơn bão, họ chấp nhận mất điều gì (27:18)? Đến ngày thứ ba, họ chấp nhận mất thêm điều gì nữa (27:19)?  Hoàn cảnh của họ như thế nào trong những ngày sau đó? Cuối cùng, họ ý thức được điều gì (27:20)?
  3. Trong hoàn cảnh đó, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (27:21)?  Ông báo cho họ biết điều gì và khuyên họ làm gì (27:22)?  Vì sao ông có thể nói như vậy (27:23)?  Chúa hứa với Sứ đồ Phao-lô điều gì?  Phao-lô đã làm gì với lời hứa của Chúa (27:24)?  Ông tiên đoán điều gì sẽ xảy ra (27:25)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Giữa những giông tố trong cuộc sống, bạn chấp nhận đánh mất điều gì và bạn muốn giữ lại điều gì? Như những người gặp giông bão trong câu chuyện này, cuối cùng điều gì là quan trọng nhất đối với bạn?
  2. Trong cơn khủng hoảng, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên mọi người hãy can đảm, bình tĩnh, giữ vững niềm hy vọng, và tin cậy vào Chúa, … Nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, bạn phản ứng như thế nào?  Có bao giờ vì vô tình hay cố ý, bạn nói, hoặc làm, những điều khiến người khác ngã lòng, hoang mang, mất hy vọng và mất niềm tin nơi Chúa không?
  3. Vì muốn cứu Sứ đồ Phao-lô, Chúa đã hứa giải cứu tất cả những người cùng đi với ông. Làm thế nào để qua đời sống của bạn, Chúa có thể gia thêm ân huệ của Ngài cho những người đang sống chung quanh bạn?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top