Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:1-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:1-12

boat_15
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 27:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được đi thuyền? Chuyến đi kéo dài bao lâu?  Bạn có lo lắng không?  Bạn đã chuẩn bị cho hành trình như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô được chuyển đi đâu? Ai là người chỉ huy việc giải tù nhân (27:1)?  Họ đã khởi hành từ hải cảng nào?  Lộ trình trong giai đoạn đầu của chuyến đi là gì?  Tín hữu nào đã cùng đi với Sứ đồ Phao-lô trong giai đoạn này (27:2)?
  2. Trong ngày thứ hai của hành trình, họ đến đâu?  Thái độ của viên chỉ huy tù nhân đối với Sứ đồ Phao-lô như thế nào (27:3)? Tiếp tục hành trình, tàu đi đâu (27:4-5)?  Họ chuyển tàu tại đâu (27:5-6)?
  3. Họ đã gặp phải trở ngại nào khi tiếp tục chuyến đi?  Điều này đã ảnh hưởng như thế nào trên hành trình của họ (27:7)? Thay vì đến nơi họ muốn, họ đã đến đâu (27:8)?
  4. Lý do nào họ phải chờ tại đó một thời gian (27:9)?  Sứ đồ Phao-lô khuyên họ điều gì?  Vì sao (27:10)?   Viên chỉ huy đã nghe theo lời khuyên của ai (27:11)?  Họ đã quyết định như thế nào?  Tại sao?  Họ hy vọng sẽ đến đâu (27:12)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Cuộc đời giống như một hành trình gồm nhiều chặng đường.  Khi biết sắp phải đối diện với một chặng đường đầy khó khăn, bạn làm gì?  Vì sao Sứ đồ Phao-lô cảm thấy bình an khi ông được giải từ Sê-sa-rê về Rô-ma. (27:15-18)?
  2. Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc đời mình giống như một thuyền buồm đi ngược gió?  Điều gì đã xảy ra?  Bạn đã làm gì? Kết cuộc đã dẫn bạn đến đâu? Bạn học được gì qua kinh nghiệm đó?
  3. Nếu dùng gió để mô tả cuộc đời, cuộc sống của bạn hiện tại đang ở trong tình trạng nào (gió thuận, gió ngược, gió lốc, giông tố, sóng yên gió lặng, gió hiu hiu, …)?  Xin so sánh hoàn cảnh của bạn hiện tại với 5 năm về trước?  Còn hiện trạng Hội Thánh của bạn thì sao?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top