Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 25:23-27

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 25:23-27

RomanRoad_12Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 25:23-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn có cơ hội nói chuyện trước những nhân vật quan trọng?  Bạn chuẩn bị cho buổi nói chuyện như thế nào, và bạn đã nói gì trong trường hợp đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai là người sẽ lắng nghe Sứ đồ Phao-lô trong lần này? Những người cùng tham dự là ai (25:23)?  Sự hiện diện của những nhân vật như vậy cho thấy tầm quan trọng của việc xét xử Sứ đồ Phao-lô như thế nào?
  2. Tại sao Sứ đồ Phao-lô bị đem ra xét xử (25:24)?  Thống đốc Phê-lút đã nhận định gì về vụ tố cáo Sứ đồ Phao-lô? Tại sao ông không trả tự do cho Sứ đồ Phao-lô, hoặc giao Sứ đồ Phao-lô cho người Do Thái (25:25)?
  3. Thống đốc Phê-lút đang ở trong tình trạng khó xử nào (25:27)?  Trong lời công bố của mình, Thống đốc Phê-lút đã nêu mục đích của phiên xử là gì (25:26)?  Tại sao vua Ạc-ríp-ba có thể giúp trong trường hợp này (26:3)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu có dịp trình bày trước đám đông bên ngoài Hội Thánh, bạn nói gì? Qua lời bạn trình bày, họ có biết về niềm tin nơi Chúa của bạn hay không?
  2. Chúa đã tạo cơ hội cho Sứ đồ Phao-lô trình bày sứ điệp của Chúa trước một buổi họp công cộng với những nhân vật quyền quý.  Bạn và Hội Thánh của bạn có nhận biết những cơ hội Chúa cho phép xảy ra chung quanh Hội Thánh của bạn, và nắm bắt những cơ hội đó để giới thiệu Chúa cho cộng đồng hay không?
  3. Bạn đã dùng những cơ hội được nói chuyện, dù ngắn ngủi, trước Hội Thánh như thế nào?  Điều gì đã lưu lại trong tâm trí người nghe sau lời nói của bạn?
  4. Có bao giờ bạn phải đối diện với những vấn đề khó xử hay không?  Ai là người bạn tìm đến để nhận lời khuyên?  Vấn đề đã được trình bày cách công khai hay riêng tư?  Tại sao?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top