Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 24:1-9

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 24:1-9

BibleStudy_02

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 24:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn tham dự một phiên tòa không?  Những lời trình bày của công tố viên có khi nào làm bạn kinh ngạc không? Quan tòa xét xử dựa trên bằng chứng hay quan điểm?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những người nào đã đến Sê-sa-rê? Mục đích của họ là gì (24:1)?  Trước đó họ giữ vai trò nào trong việc xét xử Phao-lô (23:1-2), và trong âm mưu ám sát ông (23:12-15)?  Điều này cho thấy sự thật phía sau vấn đề này là gì?
  2. Luật sư của bên nguyên cáo là ai?  Theo bạn, tại sao những nhà lãnh đạo Do Thái lại mướn một luật sư là người La Mã? Trong phần mở đầu luật sư này đã ca ngợi việc cai trị của Tổng đốc Phê-lít như thế nào (24:2)? Những nhà lãnh đạo Do Thái có thái độ nào về việc này (24:3)?  Mục đích của lời mở đầu này là gì? Điều đó liên hệ như thế nào đến yêu cầu của bên nguyên cáo trong câu 24:4?
  3. Những lãnh đạo Do Thái tố cáo Sứ đồ Phao-lô là người như thế nào?  Hoạt động của ông là gì? Họ gọi đạo của Chúa là gì và Sứ đồ Phao-lô giữ vai trò nào trong đó (24:5)?  Những từ ngữ mà họ dùng cho thấy quan điểm của họ về Chúa và những người theo Chúa như thế nào?
  4. Theo bên nguyên cáo, lý do nào họ đã bắt Sứ đồ Phao-lô (24:6)?  Luật sư đã đề nghị Tổng đốc Phê-lít điều tra sự thật như thế nào (24:8)?  Hình ảnh họ mô tả Phao-lô tương phản như thế nào với điều họ mô tả trong phần mở đầu về việc cai trị của Tổng đốc Phê-lít?  Dụng ý của họ là gì và hy vọng của họ là gì?  Những người đi theo đã phụ họa như thế nào (24:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người tin Chúa thường bị xã hội hiểu lầm, và đôi khi bị vu khống.  Bạn có bao giờ kinh nghiệm điều này không?  Nếu bạn có cơ hội để giải thích, bạn sẽ giải thích như thế nào?

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top