Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:1-11

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:1-11

BibleVerses_James_46_01
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 23:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thất vọng vì bị đối xử bất công hay không? Bạn đã làm gì để biện hộ cho mình? Làm thế nào bạn có thể giúp cho những người chung quanh thấy được vấn đề trong những khía cạnh khác, mà trước đó họ có thể vì bị xuyên tạc, nên họ chưa nhận thấy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phao-lô đã nói gì với những nhà lãnh đạo Do Thái tại tòa Công Luận (23:1)?  Phao-lô đã bị vu khống vì tội gì (21:28)? Vì sao Phao-lô đã nói như vậy trước tòa án được xét xử bởi những lãnh đạo Do Thái?
  2. Thầy tế lễ thượng phẩm đã ra lệnh làm gì (23:2)?  Hành động vũ lực, được diễn ra ngay tại tòa án đang khi xét xử, cho thấy điều gì?  Phao-lô đã phản ứng như thế nào (23:3)?  Người đứng gần Phao-lô đã nói điều gì (23:4), và Phao-lô đã trả lời như thế nào (23:5)?
  3. Khi biết được sự thật rằng người lãnh đạo cao nhất tại tòa án không ngại “làm trái luật” (23:3), Phao-lô có nghĩ rằng mình sẽ được xét xử công bình tại tòa án hay không? Ông đã hướng sự chú ý, trong lời biện minh cho việc ông bị vu khống, vào vấn đề gì (23:6)?  Tại sao?
  4. Điều gì đã xảy ra tại tòa án (23:7)?  Nội dung của buổi xét xử đã chuyển qua những vấn đề gì (23:8)?  Phao-lô đã giúp cho những người khác thấy một khía cạnh nào của việc ông bị tố cáo, mà một số người trong hội đồng xét xử trước đó chưa biết?
  5. Ai là người đã đứng ra bênh vực Phao-lô (23:9)?  Diễn biến của vụ xét xử trở nên như thế nào?  Khi quan sát điều này, viên sĩ quan La Mã nhận biết điều gì?  Ông đã ra lệnh làm gì (23:10)?
  6. Trong đêm đó, Phao-lô đã nhận được sứ điệp gì từ Chúa (23:11)?  Trước đó, Chúa đã hiện đến với Phao-lô vào lúc nào (18:9-10)?  Những sứ điệp này đã giúp Phao-lô như thế nào trong những hoàn cảnh đó?  Những điều này đã nhắc Phao-lô về chương trình của Chúa cho đời sống của ông như thế nào (9:15-16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Phao-lô đã nói: ông đã sống với lương tâm trong sáng trước mặt Chúa cho đến ngày nay. Bạn có thể nói như vậy về cuộc đời của mình không?  Tại sao?
  2. Những vấn đề thần học nào đang gây chia rẻ tại cộng đồng của bạn?  Những tranh cãi này đã tạo nên trở ngại nào cho những mục đích chung của Hội Thánh?
  3. Chương trình của Chúa cho đời sống của bạn là gì?  Bạn đã làm gì để thực hiện ý định đó của Chúa?  Bạn có biết rằng Chúa luôn quan tâm và nhìn thấy tất cả những gì bạn đang trải qua hay không?  Bạn có cần Chúa nhắc lại ý muốn của Ngài cho đời sống của bạn, hoặc khích lệ bạn tiếp tục thực hiện điều Chúa muốn, hay không?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top