Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 22:22-30

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 22:22-30

Bible_32
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 22:22-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Sự bách hại nhiều nhất khi bạn theo Chúa là gì? Bạn đã đối diện với điều đó như thế nào?  Nếu trường hợp của bạn được luật pháp bảo vệ, bạn có nhận sự bảo vệ này của luật pháp hay không, hay bạn khước từ và chấp nhận chịu khổ vì danh Chúa?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phản ứng của đám đông khi nghe Sứ đồ Phao-lô nhắc đến việc Chúa sai ông đến với người ngoại quốc là gì? Họ đã kêu gào điều gì (22:22)?  Họ bày tỏ thái độ như thế nào (22:23)?
  2. Viên chỉ huy đã phản ứng như thế nào?  Ông dự định làm gì (22:24)?  Quân lính chuẩn bị làm gì, và Sứ đồ Phao-lô đã hỏi họ điều gì (22:25)?
  3. Người đội trưởng đã làm gì trước lời yêu cầu của Sứ đồ Phao-lô về việc áp dụng đúng luật pháp (22:26)?  Viên chỉ huy đã phản ứng như thế nào (22:27)?  Ông đã nói gì, và Sứ đồ Phao-lô đã trả lời như thế nào (22:28)?  Kết quả ra sao (22:29)?
  4. Để tìm hiểu nguyên nhân Sứ đồ Phao-lô bị người Do Thái tố cáo, viên chỉ huy đã làm gì?  Ai là người sẽ xét xử Sứ đồ Phao-lô (22:30)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Thái độ của đám đông cho thấy điều gì?  Viên sĩ quan dùng cấp dưới để điều tra mà không tìm hiểu kỹ càng khía cạnh pháp luật của vấn đề.  Trước những cách hành xử như vậy, tại sao Sứ đồ Phao-lô vẫn yêu cầu thi hành đúng pháp luật?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã hai lần viện dẫn tư cách công dân La Mã (16:37-38, 22:25-29) khi ông bị đối xử bất công lúc ông hầu việc Chúa. Bạn là công dân của quốc gia nào hay là thành viên của những tổ chức nào?  Bạn có thể dùng những đặc quyền nào bạn có cho công việc Chúa hay không?  Việc sử dụng những đặc quyền này có thể hiện sự thiếu tin cậy nơi Chúa hay không? Tại sao?
  3. Người tin Chúa đang sống giữa một thế giới đầy luật lệ nhưng vẫn còn nhiều bất công.  Làm thế nào để những người tin Chúa có thể góp phần cải thiện cho việc thực thi sự công chính tại địa phương của mình, cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top