Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:37-40

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:37-40

Paul_03
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 21:37-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị vu cáo không?  Bạn đã ứng xử như thế nào trong hoàn cảnh đó? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trước khi bị giam vào ngục, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (21:37)?  Điều gì khiến viên sĩ quan ngạc nhiên? Người này tưởng Phao-lô là ai (21:38)?  Theo bạn, tại sao ông nghĩ như vậy?
  2. Sứ đồ Phao-lô trình bày lý lịch của mình như thế nào (21:39)?  Điều này đã gián tiếp trả lời câu hỏi của viên sĩ quan ra sao?  Theo bạn, yếu tố nào khiến viên sĩ quan càng ngạc nhiên hơn?  Xin tham khảo (16:37-38).
  3. Dựa vào lý lịch của Sứ đồ Phao-lô, theo bạn ông có thể nói bao nhiêu ngôn ngữ?  Phao-lô đã dùng ngôn ngữ nào trong bài nói chuyện này (21:40)?  Tại sao Sứ đồ Phao-lô xin phép được trình bày vào lúc này?  Dựa vào 21:28, nếu Sứ đồ Phao-lô yên lặng, theo bạn tình trạng sẽ như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có những ngộ nhận nào từ bên ngoài về Hội Thánh của Chúa đang xảy ra tại địa phương của bạn?  Làm thế nào để bạn và Hội Thánh của bạn có thể giải thích những ngộ nhận đó?
  2. Nếu có cơ hội được nhiều người chú ý, có bao giờ bạn dùng cơ hội này để giới thiệu Chúa cho những người đó không?  Nếu có cơ hội được tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau, bạn có dùng cơ hội này để đem lại sự cảm thông và hòa giải không?
  3. Nhiều người thích lắng nghe người lạ nói bằng ngôn ngữ, hay giọng nói địa phương, của mình.  Có bao giờ bạn tận dụng giọng nói hay ngôn ngữ địa phương của bạn để giới thiệu Chúa cho những đồng hương của mình hay không?
  4. Sứ đồ Phao-lô đã sinh ra ở ngoại quốc nhưng ông có thể nói thông thạo tiếng Do Thái, nên được người Do Thái chú ý lắng nghe.  Nếu bạn được sinh ra, hay đã sống lâu tại ngoại quốc, bạn có thể nói và viết thông thạo tiếng Việt không?  Nếu không, bạn có sẵn lòng học lại tiếng Việt để có thể trình bày những điều bạn đã nhận được từ nơi Chúa cho người Việt hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top