Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:1-6

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:1-6

sailboat_06
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 21:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu phải đến một nơi không quen biết, có bao giờ bạn tìm cách đến thăm Hội Thánh hay các tín hữu tại địa phương hay không?  Bạn học được gì qua mối giao tiếp đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Từ biệt các nhà lãnh đạo Hội Thánh Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (21:1)?  Xin cho biết hành trình của chuyến đi?  Vào thời xưa, phương tiện giao thông và lịch trình của các chuyến tàu không đều đặn và rõ ràng như ngày nay, việc phái đoàn tìm được tàu để trở lại Á châu cho thấy điều gì (21:2)?
  2. Chuyến tàu tạm dừng tại đâu?  Để làm gì (21:3)?  Trong thời gian đó, phái đoàn làm gì?  Họ dừng chân tại đó bao lâu? Các tín hữu địa phương nói gì với Sứ đồ Phao-lô (21:4)?
  3. Sứ đồ Phao-lô có làm theo lời khuyên của họ hay không?  Theo các ký thuật trong Kinh Thánh, Sứ đồ Phao-lô chưa hề đến giảng tại nơi này trước đó?  Những tín hữu tại địa phương có thể từ đâu mà có (Ma-thi-ơ 15:21-28)?  Việc các tín hữu không quen biết từ trước, đã đem vợ và con đến tiễn biệt Phao-lô và những người cùng đi, cho thấy tình cảm của họ dành cho những người hầu việc Chúa như thế nào (21:5-6)?  Việc những người tin Chúa cùng cầu nguyện trên bãi biển cho thấy điều gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn dành thì giờ đến thăm những Hội Thánh nhỏ, hay tại những nơi xa xôi hoặc hẻo lánh không?  Bạn đã đem đến gì cho họ và nhận được gì từ nơi họ? Bạn có ở lại đủ lâu để cùng thờ phượng Chúa với họ hay không?
  2. Theo bạn, việc Sứ đồ Phao-lô quyết tâm đến Giê-ru-sa-lem, bất kể nhiều lần được khuyến cáo bởi các tín hữu được Đức Thánh Linh soi dẫn, là đúng hay sai?  Tại sao?
  3. Có bao giờ bạn quyết định làm một điều gì khác với ước muốn hay lời khuyên của những người mà mình yêu mến hay kính trọng không?  Tại sao? Động lực nào đã khiến bạn làm điều đó?  Nhìn lại quá khứ, bạn có thấy quyết định đó là đúng hay không?  Tại sao?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top