Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:32-38

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:32-38

Bible_43
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 20:32-38

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải thay thế trách nhiệm cho một người phải đi xa hay không?  Công việc bạn cần làm là gì? Bạn đã thực hiện điều đó như thế nào?  Kết quả ra sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trước những khó khăn sắp đến, Sứ đồ Phao-lô đã trao phó Hội Thánh Ê-phê-sô cho ai?  Và để làm gì (20:32)?
  2. Vào thời của Hội Thánh Ban Đầu, một số lãnh đạo Hội Thánh bị cám dỗ dùng địa vị để gây lợi cho cá nhân (I Phi-e-rơ 5:1-3).  Sứ đồ Phao-lô đã nhắc các lãnh đạo của Hội Thánh Ê-phê-sô về tư cách của người lãnh đạo Hội Thánh như thế nào (20:33)? Một trong những trách nhiệm của người lãnh đạo Hội Thánh là gì (20:34-35)?
  3. Sau những lời dặn dò từ biệt, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (20:36)?  Những người hiện diện đã phản ứng như thế nào (20:37)?  Điều gì khiến họ buồn bã (20:38)? Theo bạn, những nhà lãnh đạo Hội Thánh Ê-phê-sô sẽ làm gì với những lời dặn dò của Sứ đồ Phao-lô?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô cho biết Lời Chúa giúp người tin Chúa lớn mạnh để có thể kế thừa di sản của các thánh đồ thuộc thế hệ trước (20:32).  Lời Chúa đã được dùng như thế nào trong việc xây dựng thế hệ mới tại Hội Thánh của bạn?  So với số tín hữu trong Hội Thánh của bạn, tỷ lệ những người học Kinh Thánh thường xuyên là bao nhiêu?  Làm thế nào để giúp những còn non trẻ trong lãnh vực tâm linh trở thành những người trưởng thành cùng góp phần xây dựng Hội Thánh?
  2. Dựa vào khúc Kinh Thánh này, theo bạn phẩm chất cần có của những nhà lãnh đạo Hội Thánh là gì?  Làm thế nào điều này có thể giúp bạn cầu nguyện tốt hơn cho những lãnh đạo của Hội Thánh?
  3. Lịch sử cho biết những nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Ê-phê-sô đã cẩn thận làm theo lời dặn của Sứ đồ Phao-lô.  Một trong những lời dặn dò cuối cùng của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:19-20.  Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì để thực hiện mạng lệnh này của Chúa?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top