Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:7-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:7-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:7-12

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 20:7-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn ngủ gục trong nhà thờ không?  Lý do nào khiến bạn ngủ gục? Chuyện bạn ngủ gục có gây trở ngại nào cho bạn và cho những người chung quanh hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ngày thứ nhất trong tuần, các tín hữu tại Trô-ách đã làm gì?  Sứ đồ Phao-lô dùng cơ hội này như thế nào?  Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô giảng rất khuya (20:7)?
  2. Bối cảnh nơi họ họp lại như thế nào (20:8)? Chuyện gì đã xảy ra trong phòng nhóm vào tối hôm đó (20:9)?
  3. Khi biết chuyện đã xảy ra, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (20:10)?  Sau đó Sứ đồ Phao-lô và Hội Thánh tại Trô-ách tiếp tục làm gì (20:11)? Các tín hữu trong Hội Thánh Trô-ách cảm nhận điều gì sau khi tai nạn xảy ra (20:12)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Giờ nhóm tại Hội Thánh của bạn dài bao lâu?  Theo bạn như vậy có phù hợp không?  Tại sao?
  2.  Lý do nào khiến nhiều người buồn ngủ trong nhà thờ (Vì người giảng? Vì nội dung chương trình? Vì người hướng dẫn nói dài dòng? Vì người tham dự mỏi mệt? Vì cách tổ chức buổi nhóm? …)  Làm thể nào để cải thiện tình trạng này?
  3. Có những người trẻ đang “ngủ gục” trong tình trạng thuộc linh, và có thể sẽ chết ngay trong nhà thờ nếu không được quan tâm.  Bạn và hội thánh của bạn có thể làm gì để ngăn ngừa tình trạng đó xảy ra?
  4. Khi có những “biến cố” xảy ra, phải mất bao lâu Hội Thánh của bạn mới có thể trở lại với sinh hoạt bình thường?  Các tín hữu trong Hội Thánh học được gì qua sự kiện đó?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top